23 april 2020

Trycksårsmätningen 2020 visar en stor skillnad mellan regionerna

Antalet sjukhusförvärvade trycksår minskar

Resultatet från 2020 års punktprevalensmätning visar att andelen sjukhusförvärvade trycksår har minskat till 7,8 procent, jämfört med 9,3 procent under 2019 års mätning. Den visade även att andelen patienter med ett eller flera sår inom alla kategorier var 11,3 procent, jämfört med 12,3 procent 2019.

– Andelen riskpatienter som fick en riskbedömning inom 24 tim låg däremot på samma nivå som förra året, 54,3 procent, säger Anne Lindeborg, Utbildnings- och kliniskt ansvarig på Care of Sweden. 

 Det finns även en variation mellan regionerna, där skillnaden kan vara så stor som 1,4 procent jämfört med 12 procent i den region med högst andel. Bland framgångsfaktorerna nämns bland annat individanpassade åtgärder och förebyggande material. 

– Granskar man hela resultatbilden så har vi fortsatt mycket arbete framför oss, säger Anne Lindeborg.

Care of Sweden arbetar dagligen med att utveckla madrasser, kuddar och dynor för sjukvården. Nyligen lanserade vi CuroCell® IQ, en madrass som möjliggör individanpassad vård, helt utan manuella justeringar. 

Källa: SKL (Sveriges Kommuner och Regioner)