Stoppa Trycksårsdagen 2023
2024-01-11 Trycksår

Stoppa Trycksårsdagen 2023

Den 16 november är dagen för årets Stoppa Trycksårs-dag. Dagen är dedikerad till att öka medvetenheten och sprida kunskap om konsekvenserna av trycksår. Det är den internationella organisationen EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) som står bakom dagen, vars uppdrag är att vägleda och stödja europeiska länder i arbetet med att förebygga och behandla trycksår. 

 

Globala vårdtrender

Globala trender påverkar framtiden för världen, och de här förändringarna påverkar avsevärt hälso- och sjukvårdssystemet över hela världen. Antalet personer som är 80 år eller äldre förväntas tredubblas(1), samtidigt som det råder brist på vårdpersonal, uppskattat till 10 miljoner vårdarbetare globalt fram till 2030(2)I Sverige uppskattas trycksår som vårdskador kosta 450 MSEK varje år(3). Dessa faktorer leder till en brist  resurser inom vården, vilket betonar vikten av att mer effektivt förebygga och behandla trycksår. 

Vårt engagemang

På Care of Sweden sträcker sig vårt engagemang bortom att bara utveckla lösningar för att förebygga trycksår. Vi inser vikten av kunskap och att upprätthålla en nära anknytning till vetenskapen som integrerade delar av vårt arbete. Därför är det självklart för oss att bidra till EPUAP genom vårt sponsorskap, vilket möjliggör deras värdefulla arbete. Vårt samarbete med EPUAP ger oss även möjlighet att vara aktuella och ta del av kunskap inom området trycksårsutveckling. 

I strävan efter vår vision att tillsammans med vårdgivare eliminera trycksår tror vi på att dela med oss av vår kunskap. Vår metod är därför inriktad på att utbilda  och skapa goda förutsättningar för arbetet med att förebygga trycksår. 

Få djupare kunskap

I samband med detta tillfälle vill vi uppmärksamma trycksår och betona vikten av kunskap, ett åtagande som vi strävar efter att upprätthåller dagligen. För att effektivt förebygga och behandla trycksår är det avgörande att förstå deras underliggande orsaker. Vi rekommenderar därför att besöka EPUAP:s webbplats och ta del av deras webbinarium, till exempel ”Webinar #3: Biomechanics and the Impact on Pressure Ulcer Development” med Amit GefenWebbinariumet ger nyttiga insikter i de två huvudorsakerna till uppkomsten av trycksår, ischemi och celldeformation.                                                                                                                                                                  EPUAP webinars                                                                                                                                         

Referenser:

  1. Världshälsoorganisationen. (2021) Åldrande och hälsa.
  2. Världshälsoorganisationen. (2023) Hälsoarbetskraft.
  3. Socialstyrelsen. (2018) Bilaga 2: Vårddagskostnader för undvikbara trycksår – ett räkneexempel.