Trycksårskategorier

Nedanstående text är en direkt avskrift från Prevention och behandling av Trycksår: kortversion av riktlinje 2019 (svensk översättning av EPUAPs nationella riktlinjer).

Trycksår kategori/stadie I: Hudrodnad som inte bleknar vid tryck

Intakt hud med rodnad på ett avgränsat område som inte bleknar vid tryck, vanligtvis över benutskott. Mörkt pigmenterad hud kan sakna detta tecken, men färgen skiljer sig från närliggande område. Området kan vara smärtsamt, fast, mjukt, varmare eller kallare än annan hud. Kategori I trycksår kan vara svårt att upptäcka hos personer med mörk hudfärg (1).

 

Trycksår kategori/stadie II: Delhudsskada

Delhudsskada som visar sig som ett ytligt öppet sår med rosaröd sårbädd utan fibrinbeläggning. Kan också vara en intakt eller öppen/sprucken serumfylld blåsa. Visar sig som ett blankt eller torrt grunt sår utan fibrinbeläggning eller blåmärke*. Denna kategori ska inte användas för att beskriva hudflikskada, skador på grund av tejp, inkontinens-associerad dermatit (IAD), maceration eller hudavskrapning. (*Blåmärke indikerar misstänkt djup hudskada) (1).

Trycksår kategori/stadie III: Fullhudsskada

Fullhudsskada. Subkutant fett kan vara synligt, men ben, sena och muskel är inte synligt. Fibrinbeläggning kan finnas men skymmer inte djupet av hudskadan. Kan innefatta underminering och tunnelering/fistlar. Djupet på ett Kategori/Stadie III trycksår varierar beroende på lokalisation. Näsrygg, öra, bakhuvud och malleol har inte något subkutant fett och trycksår av kategori/stadie III kan vara grunda. Motsatsen gäller för områden med riklig subkutan vävnad där trycksår kategori/stadie III kan bli riktigt djupa. Ben/senor är inte synliga eller direkt palpabla (1).

Trycksår kategori/stadie IV: Djup Fullhudsskada

Djup fullhudsskada som involverar ben, sena eller muskel. Fibrinbeläggning eller nekros kan finnas men skymmer inte djupet av hudskadan. Ofta förekommer underminering och fistlar. Djupet av ett Kategori/Stadie IV trycksår varierar utifrån den anatomiska lokalisationen. Näsrygg, öra, bakhuvud och malleol har inte något subkutant fett och dessa sår kan vara grunda. Kategori/Stadie IV trycksår sträcker sig in till muskler och/eller den omgivande strukturen (ex. fascia, senor och ledkapsel) vilket gör osteomyelit möjlig. Ben/senor är synligt och direkt palpabla (1).

Icke klassificerbart trycksår: Djup okänt

Fullhudsskada där basen på såret är skymd av fibrinbeläggning (gul, gulbrun, grå, grön eller brun) och/eller nekros (gulbrun, brun eller svart). Tills tillräckligt mycket fibrin och/eller nekros är borttaget kan inte det sanna djupet, det vill säga Kategori/Stadie, bedömas. Stabil nekros (torr, fast, intakt utan rodnad eller fluktuerande) på hälar fungerar som ”kroppens naturliga (biologiska) ‘plåster’ ” och ska inte avlägsnas (1).

Misstänkt djup hudskada: Sårdjup okänt

Lila eller rödbrunt område av missfärgad intakt hud och/eller blodfylld blåsa orsakad av skada på underliggande vävnad på grund av tryck och/eller skjuv. Området kan föregås av att huden är smärtsam, fast, svampig, varmare eller svalare jämfört med omgivande vävnad. Djup hudskada kan vara svårt att upptäcka hos personer med mörk hudfärg. Utvecklingen kan inkludera en tunn blåsa över en mörk sårbädd. Såret kan fortsätta utvecklas och bli täckt av en tunn nekros. Utvecklingen kan snabbt omfatta ytterligare vävnadslager trots optimal behandling(1).

Hur förebygger vi trycksår? Läs mer här

Referenser
(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The international Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019