Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Care of Sweden tillverkar och tillhandahåller medicintekniska produkter och tjänster av hög kvalitet. Våra produkter används som hjälpmedel för att förebygga behandla trycksår. Patientsäkerheten är alltid i fokus och vi är riskmedvetna i framtagning av produkter och utveckling av processer.

Vi utgår från kundens behov och strävar efter att leverera produkter och tjänster som höjer livskvaliteten för vårdtagarna samtidigt som de är kostnadseffektiva för vårdgivarna. Ledningsgruppen säkerställer att vi har stabila och effektiva processer som uppfyller adekvata krav som ställs på vår organisation.

Kunskap, omtanke och glädje är ledord i hela vår verksamhet och vi arbetar medvetet med att utveckla relationer, såväl internt som externt.

Vårt kvalitetsarbete bygger på väl fungerande kommunikation, väl genomarbetade processer och vårt gemensamma ansvar.