Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Care of Sweden tillverkar och levererar medicintekniska produkter och tjänster av hög kvalitet. Våra produkter förebygger och används som hjälpmedel för att behandla trycksår. Patientsäkerheten är alltid i fokus och vi är riskmedvetna i framtagning av produkter och utveckling av processer.

Vi utgår från kundens behov och eftersträvar alltid hög kvalitetsnivå på våra produkter och tjänster. Vi utnyttjar våra standarder och har i och med det förbundit oss till att skapa stabila och effektiva processer som uppfyller adekvata krav som ställs på vår organisation.

Kunskap, omtanke och glädje är ledord i hela vår verksamhet och vi arbetar medvetet med att utveckla relationer, såväl internt som externt. Vårt kvalitetsarbete bygger på väl fungerande kommunikation och vårt gemensamma ansvar.