En trygg helhetslösning

En trygg helhetslösning

Med vår helhetslösning som inkluderar logistik, lagerhållning, installation möjliggör vi att din vårdenhet får tillgång till en madrass när ni behöver den. En hel och ren produkt är en förutsättning för att madrassen ska kunna användas som ett hjälpmedel till att minska antalet trycksår. En säker och standardiserad rengöringsprocess är dessutom en viktig del i att motverka spridning av vårdrelaterade infektioner.¹ Därför är även service och rekonditionering inkluderat i vårt hyresbjudande.

En flexibel produktmix med användarvänlighet i fokus

Genom vårt hyreserbjudande får du tillgång till produkter med den senaste teknologin från Care of Sweden. Samtliga av våra hyresprodukter är avsedda för att användas som hjälpmedel för att förebygga och/eller behandla trycksår. Produkterna erbjuder ett varierat utbud av funktioner. Beroende på vilken produkt ni väljer kan vårdtagaren erbjudas en madrass med Konstant Lågt Tryck, Gentle Alternating Low Pressure eller det Pulserande läget. Det Pulserande läget är Care of Swedens egenutvecklade behandlingsläge som i studier visat sig vara fördelaktigt och komfortabelt vid förebyggande och behandling av trycksår.²

Produkterna i vår hyresflotta är utvecklade för att vara enkla att använda och hantera, med syfte att bidra till en minskad arbetsbelastning för dig som arbetar inom vården.

Support Team

Bakom våra lösningar står ett team redo att hjälpa dig utifrån just din situation. Som hyreskund får du tillgång till den support du behöver, vare sig det handlar om service och rekonditionering, utbildning, avtalsfrågor, produktgenomgångar eller klinisk vägledning.

Individanpassad vård

Personcentrerad vård är sedan länge ett välkänt begrepp inom omvårdnad.³ Genom omställningen till ”Nära vård” har Sveriges kommuner och Regioner (SKR) beslutat att vård ska utgå från individuella förutsättningar och behov.⁴ Care of Swedens hyreserbjudande bidrar till att vårdenheter på ett enkelt och flexibelt sätt kan individanpassa patientens vårdbädd.

Hyreserbjudandet möjliggör att vårdenheten har tillgång till rätt antal madrasser, med behovsanpassade egenskaper, i rätt storlek och vid rätt tillfälle. I hyreserbjudandet finns också system som är konfigurerbara. Det vill säga att en kontrollenhet är kompatibel med ett flertal olika madrasser. Konfigurerbarheten bidrar till ytterligare flexibilitet och anpassningsmöjlighet samtidigt som logistiken förenklas.

En lösning för logistik och interna flöden

Som hyreskund behöver du inte hålla reda på när det är dags för service av ditt system. Varje gång ett system skickas tillbaka till oss genomgår systemet ett service-och rekonditioneringsprogram för att kvalitetssäkra att produkten håller en god funktionalitet och en god hygienisk standard. Om du upplever några problem med ditt system erbjuder vi digital felsökning av din enhet.

Service & rekonditionering

Madrassens skick och funktion ska ses över och bedömas med regelbundenhet. För att intyga servicen av ditt system får du alltid ett medskickat serviceprotokoll som intyg för genomförd service. Genom att genomföra en regelbunden service och rekonditionering är madrasserna i gott skick när du sedan får ett nytt hyressystem levererat till din avdelning.

Reservdelar

Om du upptäcker skador på din madrass kontaktar du oss för att se över systemet och byta ut eventuella reservdelar, vilket innebär att du inte behöver ha några egna lager med reservdelar. Om madrassen behöver kasseras så byter vi ut den. Vill du veta mer? Kontakta oss gärna för mer information. 

Installation

Genom vårt hyreserbjudande levererar vi din madrass installerad och klar till din avdelning. Vår produktexpertis kompletteras vid installation med vårdpersonalens kunskap om patientens individuella behov och förutsättningar.

Logistik och lagerhållning

När du inte längre behöver använda din madrass kontaktar du oss för avbokning varpå madrassen hämtas upp på din avdelning för lagerhållning. Detta innebär att du inte behöver lagra produkten på din vårdenhet och du hör bara av dig igen när du behöver en madrass på nytt.

Hygieniskt säker

En hel och ren produkt är en förutsättning för att madrassen ska kunna användas som ett hjälpmedel till att minska antalet trycksår. En säker och standardiserad rengöringsprocess är dessutom en viktig del i att motverka spridning av vårdrelaterade infektioner.⁵ Därför är service och rekonditionering inkluderat i vårt hyresbjudande. Madrassystemen ses över kontinuerligt och kan därmed upprätthålla en god hygienisk standard.

Uthyrning och finansiering

I en framtid där fler vårdtagare ska dela på färre resurser finns ett behov av att vara resurseffektiv. Genom att hyra våra produkter får din vårdavdelning tillgång till innovativa hjälpmedel som aktivt svarar till förändrade behov. 

Referenser

(1) Svensk standard SS 8760014:2017
(2) Raepsaet, C., Zwaenepoel, E., Manderlier, B., Van Damme, N., Verhaeghe, S., Van Hecke, A., & Beeckman, D. (2021). A Fully Automated Pulsating Support System for Pressure Injury Prevention and Treatment in 10 Belgium Nursing Homes: An Observational Study. Journal of wound, ostomy, and continence nursing : official publication of The Wound, Ostomy and Continence Nurses Society, 48(2), 115–123. https://doi.org/10.1097/WON.0000000000000746
(3) Svensk sjuksköterskeföreing, 2010
(4) SKR, 2022
(5) Svensk standard SS 8760014:2017