Se våra webbinarier i repris

Ny forskning: Förebygg och behandla trycksår med Pulserande läge

Våra presentatörer: Prof. Dimitri Beeckman och Produktchef Angelica Mänd

Välkommen att delta i Care of Swedens webbinarium som introducerar dig till effektiv tryckavlastning med det nyutvecklade Pulsating Mode™.

Efter webbinariet kommer du ha större kunskap kring de utmaningar som sjukvården står inför, samt vilka åtgärder som tillverkare av medicinska hjälpmedel måste vidta för att leva upp till morgondagens krav.

Du kommer även att introduceras till två oberoende studier som påvisar effekten av Pulsating Mode™.

Hållpunkter under webbinariet:

Utmaningar och möjligheter i en digitaliserad sjukvård
Vården står inför stora utmaningar både personalmässigt och ekonomiskt, där trycksår är den näst dyraste vårdskadan att behandla efter vårdrelaterade infektioner. För att säkerställa en god hälsoekonomi krävs därför både kunskap och pålitliga medicinska hjälpmedel som öppnar upp möjligheter att förebygga trycksår innan de uppstår.

Introduktion till Care of Sweden Technology
Angelica Mänd introducerar dig till CoS Technology, ett initiativ som vi anser är avgörande för att framtidens medicinska hjälpmedel ska klara att leva upp till kraven om ökad effektivitet, användarvänlighet, automation och reducerad logistik.

Kliniska studier bekräftar fördelarna med det Pulserande läget
Prof. dr. Dimitri Beeckman lotsar dig genom aktuell forskning rörande det Pulserande läget och hur effektiv metoden är som hjälpmedel vid förebyggande och behandling av trycksår. En annan studie rör upplevd brukarkomfort i samband med användandet av det Pulserande läget.

Ny forskning: Förebygg trycksår med konstant lågt tryck

Våra presentatörer: Prof. Dimitri Beeckman och Produktchef Angelica Mänd

Välkommen att delta i Care of Swedens webbinarium på temat trycksårsförebyggande madrasser med konstant lågt tryck. Var bland de första att höra resultatet från en studie där 180 anställda inom hälso-och sjukvård delar med sig av sina erfarenheter av CuroCell S.A.M. PRO och lär dig mer om effektiviteten hos dessa system vid förebyggande och behandling av trycksår.

Hållpunkter under webbinariet:

Ny forskning: Konstant lågt tryck och effektiviteten vid förebyggande av trycksår
Professor Dimitri Beeckman lotsar dig genom aktuell forskning rörande en stor studie som visar hur effektiva reaktiva madrasser ör vid förebyggande och behandling av trycksår.

Hälso- och sjukvårdens upplevda effektivitet och användande av madrasser
Bli den första att höra vad över 180 anställda inom hälso- och sjukvård tycker om madrassen CuroCell S.A.M PRO, samt vilken betydelse systemen har för det dagliga arbetet.

Lär dig mer om CuroCell S.A.M PRO och dess bevisade effekter
Får mer information om varför konstant lågt tryck kan vara det bästa valet vid förebyggande och behandling av trycksår. Produktchef Angelica Mänd går igenom fördelarna med CuroCell S.A.M PRO och varför systemet finns i flera olika anpassade modeller.