För en värld utan trycksår

 

SUPPORTING LIFE

Innovation

Behovet av innovativa lösningar har aldrig varit större, inklusive efterfrågan på autonomilösningar.

Kliniska studier & MDR

Väsentliga aspekter av MDR och patientsäkerhet vid upphandling av medicintekniska produkter.

Våra lösningar

Här hittar du mer information om våra lösningar som vi erbjuder.

Hållbarhet

Hållbarhet för oss är ett arbete som pågår varje dag, i allt vi gör, för ett bättre samhälle.

Tillsammans gör vi det möjligt

Care of Sweden har en ambitiös vision; att eliminera trycksår. Utöver mänskligt lidande bidrar trycksår även till en ökad arbetsbelastning för vårdpersonal. Därför måste fler trycksår förebyggas i tid och det är här vi kommer in bilden.

I över tjugo år har vi levererat säkra och innovativa lösningar så att vården kan uppnå goda kliniska och ekonomiska resultat. De flesta trycksår kan förebyggas och tillsammans gör vi det möjligt.

Läsvärt

Läs mer

Väsentliga aspekter av MDR och kliniska studier

2023-12-01

Sedan 2021 följs det europeiska regelverket MDR (Medical Device Regulation) noga inom medicintekniska branschen. MDR har som övergripande mål att säkerställa…

Svensk innovationskraft förebygger trycksår i sjukvården och hemmet

2023-03-06

Förekomsten av trycksår inom vården är ett av Socialstyrelsens mått på vårdkvalitet. Att förebygga och behandla trycksår handlar om att minska lidande för patienten… 

Svenskutvecklad AI-lösning förebygger trycksår

2022-03-02

När allt fler blir allt äldre ökar behovet av vård hemma och på sjukhus i hela världen. Care of Swedens AI-lösning, som används som hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår,

Shows Cells on an air mattress

Ökade krav på den medicintekniska industrin – vi är redo!

2021-05-26

Det nya regelverket för medicintekniska produkter (MDR) tillämpas 26 maj. Lagen ställer ett ökat krav på transparens och klinisk evidens och tidigare direktiv blir nu ett europeiskt lagkrav.

Frågor och svar

HUR VET JAG VILKEN MADRASS JAG SKA VÄLJA?

Madrassvalet baseras på en väl genomförd komplett riskbedömning samt hänsyn till personens vikt, längd och position. Mer information om våra produkter finns tillgängligt på vår produktsida. Du kan även kontakta vår Customer Care som är behjälpliga i dialogen vid val av madrass.

FÅR JAG EN BÄTTRE MADRASS FÖR ATT JAG VÄLJER LUFT ISTÄLLET FÖR SKUM?

Val av madrass skall alltid göras utifrån en väl utförd riskbedömning med hänsyn till vårdtagarens individuella vikt, längd och position. Komfort är svårt att mäta och därav får du inte automatiskt en bättre madrass om du alltid väljer en madrass i luft.

VAD ÄR FÖRDELARNA MED EN HYBRIDMADRASS (EXEMPELVIS EN CUROCELL AREA ZONE)?

Fördelen med en hybridmadrass är att kombinationen av luft och skum skapar bra förutsättningar till en god komfort och tryckutjämning. Madrassen är självinställande och det behövs ingen elektronisk kontrollenhet till madrassen. Risken för att systemet slutar fungera när vårdtagaren är ensam, minskar.

Har du frågor kring en specifik produkt? Vänligen kontakta Care of Sweden för mer information.

Kontakta oss

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder bästa möjliga service och support. Till din hjälp har vi därför ett mycket kompetent team för att kunna erbjuda dig just detta. Kontakta oss här: