Positionering & Lägesändring

Viktigt med positionering & lägesändring
för att förebygga trycksår

När smärta eller obehag uppstår vid liggande eller sittande läge sänder vår hjärna ut varningssignaler om att vi bör röra på oss. Genom att regelbundet ändra läge i sängen, stolen eller rullstolen kan risken för trycksår minska. För personer med nedsatt känsel eller rörlighetsförmåga kan detta vara svårt att göra själv, och de kan behöva hjälp med att minska trycket på känsliga områden genom lägesändring och positionering (1).

Varför är lägesändrig viktigt?

Lägesändring görs för att minska trycket och för att minska tiden som känsliga områden på kroppen utsätts för tryck. Vårdtagare kan behöva ändra läge för att kunna ligga eller sitta mer bekvämt, eller för att underlätta den personliga hygienen (2).

Vad ska jag tänka på vid lägesändring?

Bestäm frekvensen och antalet lägesändringar efter vårdtagarens aktivitets- och rörlighetsförmåga, hudstatus och allmäntillstånd. En lägesändringsskiva kan användas som stöd för att komma ihåg när det är dags för nästa lägesändring (3).

Använd ett lägesändringsschema för att beskriva frekvens, tid och lägesändring. Anpassa ligg- och sittställningar så att trycket på hud och benutskott blir så lågt som möjligt. Det är individuellt hur lång tid en vårdtagare kan sitta eller ligga utan lägesändring. Tänk på att ett högt tryck under kort tid och lågt tryck under lång tid kan vara lika skadligt. Ett bra riktvärde kan vara att inte låta det gå mer än 2 timmar mellan lägesändringarna (3).

Kom ihåg! Lägesändringar är av stor vikt oavsett vilken typ av tryckfördelande eller tryckavlastande underlag som används (3).

Ladda ner Positioneringsguide

Hur positionerar jag en person med, eller med risk för, trycksår?

Positioneringskuddar kan användas för att tryckavlasta och positionera vårdtagaren baserat på diagnos, behov och allmäntillstånd. Tänk på att avlastningen ska vara så jämn som möjligt och att en lägesändring alltid ger ett ökat tryck på någon annan kroppsdel.(3)

Se våra positioneringsvideos

I våra positioneringsvideos ger vi dig tips om hur du kan
använda Care of Swedens positioneringskuddar på flera
olika sätt.

Positioneringsvideos

Folder healthcare

Referenser
(1) Lindholm, C. (2018). Sår (4 uppl). Studentlitteratur
(2) Vårdhandboken. Åtgärder för att förebygga.  https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ Retrieved 2022-10-17
(3) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The international Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019