Trycksårsprevention

Att förebygga trycksår

Att förstå de bakomliggande orsakerna till att ett trycksår uppstår är en viktig del i att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att en skada uppstår.
Ett trycksår är en skada i huden eller underliggande vävnad(1) som uppstår till följd av celldeformation och/eller ischemi(2).

Ischemi beror vanligen på att ett område utsatts för tryck vilket skapar brist på syretransporterande blod i området vilket leder tillcelldöd.
Celldeformation uppstår genom ett tryck som orsakar att cellskelettet går sönder och cellmembranet brister(2) Förutsättningarna för att utveckla trycksår
varierar mellan olika personer och det är därför viktigt att varje patient får en individuell bedömning och behandling (1).

En internationell forskningsöversikt från 2015 nivå visar att kostnaderna för att behandla trycksår är betydligt högre än kostnaderna för att förebygga dem.
Detta innebär att det troligtvis skulle vara mer resurseffektivt inom den svenska slutenvården att vidta ytterligare åtgärder för att förebygga trycksår,
vilket även skulle minska lidandet för patienterna(3).

Förebyggande principer

Ett trycksår är skada i huden som kan uppstå när huden utsätts för tryck och/eller skjuv och kan vara mycket smärtsam för den som drabbas.

Risk- & Hudbedömning

Individens risk för att utveckla trycksår ska bedömas snarast möjligt efter ankomst till vården. Läs mer om när och hur en riskbedömning ska genomföras.

Positionering

Genom att regelbundet ändra läge i sängen, stolen eller rullstolen kan risken för trycksår minska.

Referenser
(1) Socialstyrelsen – Pressure Ulcers (2022) https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/trycksar/ Retrieved 23-04-26
(2) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The international Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
(3) Socialstyrelsen, 2018. Attachment 2: Healthcare costs for avoidable pressure ulcers – An example calculation. Retrieved 2023-04-26