Madrassinventering

Förbrukade madrasser kan skapa lidande och ökade kostnader

Vårdrelaterade infektioner är idag den vanligaste vårdskadan i Sverige och orsakar stort lidande samt höga kostnader för samhället. Varje år drabbas närmare 65.000 patienter i Sverige av vårdrelaterade infektioner, varför madrassinventeringar är av stor vikt. Med hjälp av förebyggande metoder hade den svenska vården kunnat frigöra upp emot 200.000 vårddagar. (1)

Förbrukade eller skadade madrasser kan orsaka infektioner och trycksår. Att ligga på uttjänta eller kontaminerade madrasser kan ha betydande negativa konsekvenser för individen. När madrassens skum åldras och överstiger sin tekniska livslängd undergår dess struktur förändringar och kan på sikt förlora sin förmåga att ge adekvat stöd.

För att motverka detta är det av yttersta vikt att ha en klar förståelse för madrassens faktiska ålder i bruk. Care of Swedens madrasser och madrassöverdrag är alltid försedda med en datumstämpel, vilken möjliggör identifiering av tillverkningsdatum. Madrassens totala livslängd påverkas även av användning och förvaring.

Syftet med madrassinventeringen är att bidra till en god patientsäkerhet, genom att belysa madrassbeståndets status för att därefter skapa en handlingsplan för madrasshantering. Genom regelbundna inventeringar kan även verksamhetens inköp och service planeras på ett effektivt sätt.

Här hittar du allt du behöver inför en madrassinventering.

Hur vet jag när det är dags att byta ut en madrass?

Vi guidar dig igenom processen steg för steg! Använd våra protokoll ovan som stöd under madrassinventeringen.

1. Påbörja inventeringen. Genom att identifiera överdragets märkning för att fastställa ålder och produktinformation. Det är viktigt att öppna överdraget och söka efter märkning på skummet, eftersom överdraget kan ha bytts ut och därmed avvika i ålder från själva madrassen.

2. Inspektera överdraget. Granska noga för eventuella skador, såsom hål, fläckar eller andra uppenbara avvikelser. För en grundligare bedömning, lyft upp överdraget och utför en inspektion i ljuset.

3. Inspektera skummet. Påbörja inspektionen genom att ta bort överdraget. Uppmärksamma eventuella skador såsom hål, fuktighet eller andra orenheter på skummet. Vänd på skummet för att inspektera både dess övre och undre sidor.

4. Utvärdera eventuella sättningar. Undersök madrassen genom att försöka känna sängbotten genom skummet. Använd dina händer och applicera din kroppsvikt för att gradvis pressa ner händerna i skummet, börjandes från fotändan och arbetandes dig uppåt.

5. Avsluta inspektionsprocessen. Genom att återmontera överdraget och noggrant dokumentera dina iakttagelser har madrassinventeringen genomförts. Om madrassen behöver kasseras, se till att detta markeras på ett tydligt sätt i protokollet.

Protokoll inventering luftmadrasser

Protokoll inventering skummadrasser

Referenser

(1) Socialstyrelsen. (2023). VRI – Vårdrelaterade infektioner. Hämtad 22 mars 2023, från https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/vri–vardrelaterade-infektioner/