De globala målen för hållbar utveckling

Care of Sweden vill tillsammans med vården skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. 

Genom medvetna insatser och ett dedikerat arbete vill vi bidra till genomförandet av innehållet i Agenda 2030Med de globala målen som utgångspunkt och löfte har Care of Sweden identifierat flera fokusmål där vi kan bidra. 

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

Care of Swedens kunskap och lösningar kring trycksårsproblematiken kommer att vara betydelsefull för att säkerställa en god hälsa för en i större utsträckning åldrande befolkning. Det innefattar bland annat att erbjuda innovativa lösningar som stämmer överens med både vårdgivarens och vårdtagarens behov.  

Vi önskar även att bidra till våra medarbetares välmående genom att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och förmåner såsom friskvårdsbidrag på arbetsplatsen.   

Läs mer om mål 3

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga marknadsmässiga arbetsvillkor gäller inte enbart för alla medarbetare på Care of Sweden, det gäller även för våra leverantörer. Vi samarbetar endast med leverantörer som uppfyller vår Code of Conduct och distributörer som har en profil som matchar våra egna värderingar. 

Ett ökat behov av förebyggande vård på grund av en allt äldre befolkning, kräver en ökad tillgång till medicintekniska produkter som gör klinisk nytta. Vi vill att våra produkter ska finns tillgängliga på marknaden i en större utsträckning och att de används för att minska onödigt lidande. Vår vision, att tillsammans med vården eliminera trycksår, ställer krav på en ekonomisk tillväxt.  

Läs mer om mål 8

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi anser att teknik och innovation är nyckeln till att ta tillvara på framtidens möjligheter. Därför satsar vi stort på att driva våra egna forsknings- och utvecklingsprojekt. Genom att investera i forskning skapar vi förutsättningar för en hållbar utveckling.   

Care of Sweden verkar i moderna och ändamålsenliga lokaler i Tranemo där våra medarbetare arbetar i en trivsam och säker miljö.  

Läs mer om mål 9

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Vår ambition är att våra produkter produceras på ett sätt som är långsiktigt hållbart för samhälle och miljö. Vi har som mål att fortsatt minska våra utsläpp –bland annat genom att resa mindre, men också genom att använda transportmedel som är skonsamma mot miljön.

Vi vill värna om det lokala engagemanget genom att visa vårt stöd till lokala organisationer och förbund.

Läs mer om mål 11

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

På Care of Sweden drivs vi av en ständig strävan att förbättra vårt erbjudande mot visionen att eliminera trycksår. Det är en resa som inkluderar att vi strävar efter att se hållbarhet ur ett holistiskt perspektiv genom hela vår värdekedja. Vår målsättning omfattar olika aspekter, såsom att minska användningen av skadliga kemikalier både i våra produkter och produktionsprocesser, optimera transporterna och minska mängden avfall.

Genom ett hållbart erbjudande vill vi göra det enkelt för våra kunder att ta aktiva steg mot hållbarhet. Hos oss handlar det om att förena prestanda och samtidigt värna om miljön i hela vårt erbjudande, från produkt till tjänst.

Läs mer om mål 12