Trycksår

Vi jobbar med alla delar av ett trycksår

Trycksår är en de av vanligaste vårdskadorna och orsakar ett stort lidande för dem som drabbas. Vården av personer med trycksår innebär en påfrestning för hälso- och sjukvården i form av ökade kostnader.

De flesta trycksår kan förebyggas med hjälp av att tidig identifiering samt riktade medicinska- och omvårdnadsåtgärder sätts in. Sådana åtgärder kan till exempel vara rörelse, tryckutjämning, tryckavlastning och positionering.

Vi har kunskapen om trycksår. Både för dig som arbetar inom vården med patienter och för dig som är beslutsfattare.

Arbetar du i vården?

Arbetar du i vården?

Här ger vi dig verktyg och kunskap som du behöver i ditt dagliga arbete med att förebygga trycksår.

Läs mer

Är du beslutsfattare?

Är du beslutsfattare?

Då kan vi hjälpa dig att planera och göra rätt inköp.

Läs mer

Vad är ett trycksår?

Trycksår är vävnadsskador i huden som uppstår på grund av otillräcklig blodförsörjning. De kan utvecklas över hela kroppen, men är vanligast på ställen där ben ligger nära huden, eftersom belastningen där blir koncentrerad till små hudytor. Typiska ställen för trycksår är därför korsben, hälar, höftbenskammar, sittbensknölar och fotknölar.

Trycksår utvecklas ofta ur tryckskador, som uppstått när en person legat eller suttit i samma ställning för länge. Sådana tryckskador kan uppkomma både i hemmet, under transporter och vid boende eller besök på institutioner och sjukhus.

Att äta och dricka för dåligt är en annan riskfaktor för att utveckla trycksår, eftersom ett bra näringsintag krävs för både sårläkning och för skydd mot infektioner.

Trycksår klassificeras i fyra kategorier enligt EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)

Kategori 1

Hudrodnad som inte bleknar vid tryck, huden är intakt.

Kategori 2

Delhudsskada, litet sår eller blåsa genom överhud och läderhud.

Kategori 3

Fullhudsskada genom överhud och läderhud, ned i fettvävnaden. Ej engagemang av muskler/leder. Djupet kan variera beroende på anatomisk lokalisation.

Kategori 4

Djup fullhudsskada genom alla hudlager. Involverar muskler eller senor. Djupet kan variera beroende på anatomiskt lokalisation.

Icke klassificerat trycksår: Okänt sårdjup

Fullhudsskada där sårbotten är täckt av död vävnad. Djupet kan inte avgöras förrän tillräckligt med nekros och/eller fibrin tagits bort.

Misstänkt djup hudskada: Okänt sårdjup

Lila eller rödbrunt lokaliserat område med missfärgad intakt hud eller blodfylld blåsa som uppstått på grund av tryck, och/eller skjuv som medfört skada på underliggande vävnad.