Trycksår

Vi jobbar med alla delar av ett trycksår

Trycksår är en de av vanligaste vårdskadorna och orsakar ett stort lidande för dem som drabbas. Vården av personer med trycksår innebär en påfrestning för hälso- och sjukvården i form av ökade kostnader.

De flesta trycksår kan förebyggas med hjälp av att tidig identifiering samt riktade medicinska- och omvårdnadsåtgärder sätts in. Sådana åtgärder kan till exempel vara rörelse, tryckutjämning, tryckavlastning och positionering.

Vi har kunskapen om trycksår. Både för dig som arbetar inom vården med patienter och för dig som är beslutsfattare och behöver information om resursbesparingar och hälsoekonomi.

Arbetar du i vården?

Arbetar du i vården?

Här ger vi dig verktyg och kunskap som du behöver i ditt dagliga arbete med att bekämpa förekomsten av trycksår.

Läs mer

Är du beslutsfattare?

Är du beslutsfattare?

Då kan vi hjälpa dig med rätt beslutsunderlag, med välgrundade fakta som hjälper dig att planera och göra rätt inköp.

Läs mer

Kommande event

2019-11-18

Träffa oss på Medica 2019, 18-21 november

Medica 2019 - Den ledande internationella mässan för medicin. Vi hoppas att vi får träffa dig där!
2019-12-03

Stoppa Trycksår 2019, 3 december

Stoppa Trycksår är en inspirerande och unik heldag där du får ny kunskap för att bättre kunna förebygga trycksår. Årets viktigaste dag tycker vi på Care of Sweden.