Vad är ett trycksår?

 

Definitionen

“Trycksår är en lokaliserad skada på huden och/eller underliggande vävnad, som ett resultat av tryck eller tryck i kombination med skjuv.

Trycksår uppstår vanligtvis över benutskott men kan också vara relaterade till en medicinteknisk produkt eller annat föremål.”(1)

Tryck

För att ett trycksår ska uppstå krävs att vävnaden utsätts för ett tryck. Trycksår kan uppstå genom en individs kroppstyngd mot ett underlag, eller genom externt applicerad kraft, såsom kraften från medicintekniska hjälpmedel.
Trycksår kan också uppstå vid en kombination av dessa krafter. Vilket tryck som behövs för att ett trycksår ska uppstå beror dels på tryckets kraft, dels på hur länge vävnaden utsätts för tryck. Känsligheten för tryck varierar mellan olika individer och i olika vävnader. Skadan kan vara täckt av hel hud eller vara ett öppet sår.(1)

Skjuv

Skjuv uppstår när huden och/eller underliggande vävnadslager förskjuts i förhållande till varandra. Skjuv kan exempelvis uppstå när vårdtagaren förskjuts/glider i sängen, när huvudändan på sängen höjs eller när en fot eller armbåge gnids mot underlaget. Blodkärlen riskerar då att tänjas eller knickas vilket försvårar cirkulationen i vävnaden, alternativt leder det till att cirkulationen upphör helt.(1)

Tryck & Skjuv

Det är nödvändigt att det finns någon form av tryck för att ett trycksår ska utvecklas, dvs trycksår uppstår inte enbart på grund av skjuv(1). Tryck i kombination med skjuv kan uppstå exempelvis när sängen reses från liggande till sittande position och patienten förskjuts/glider nedåt på ytan.

Vad är det som egentligen händer på vävnadsnivå när ett trycksår uppstår? Trycksår uppstår till följd av två primära etiologiska faktorer;
ischemi och/eller celldeformation(1).

Ischemi (lågt tryck under lång tid)

När ett område utsätts för ett ihållande tryck försämras blodcirkulationen i huden. Cellerna får inte tillräckligt med syre och cellerna dör, vilket i sin tur leder till att trycksår uppstår. Detta kallas för ischemiEn cell som dör på grund av ischemi är vanligen en långsam process, det kan ta flera timmar innan cellen dör och ett sår synliggörs.⁽²⁾⁽³⁾

Läs mer om Ischemi and Celldeformation

Celldeformation (intensivt tryck under kort tid)

Celldeformation uppkommer som en följd av tryck. Detta tryck är så pass kraftigt att cellskelettet skadas och cellmembranet brister. Permeabiliteten i cellen ökar (cellens förmåga att släppa igenom ämnen) och cellen förlorar sin förmåga att upprätthålla sina centrala funktioner. Detta leder i sin tur till celldöd och att trycksår kan uppstå. Celldeformation är i stället en process som kan gå mycket fort, och trycksår kan uppstå efter bara några minuter.⁽²⁾

Referenser
(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The international Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
(2) Gefen, A., Brienza, D. M., Cuddigan, J., Haesler, E., & Kottner, J. (2022). Our contemporary understanding of the etiology of pressure ulcers/pressure injuries. International wound journal, 19(3), 692–704. https://doi.org/10.1111/iwj.13667