Bädda rätt

Så bäddar du för en person med risk för trycksår

Anpassa bäddningen utifrån vårdtagarens behov

En riktlinje vid bäddning är att inte bädda med mer material än det finns behov av. Alltför många lager påverkar underlagets tryckavlastande och tryckfördelande egenskaper och ökar belastningen på huden. (1) Innan du bäddar är det viktigt att ta reda på vem du bäddar för. Anpassa bäddningen utifrån vårdtagarens status och allmäntillstånd. Ta även reda på personlig komfort eftersom det är viktigt att vårdtagaren kan sova bekvämt.

Hospital care

Innan du bäddar, ta reda på följande:

  • Är individen inkontinent?
  • Är inkontinensskyddet rätt utprovat?
  • Finns det riskfaktorer för trycksår?
  • Finns det befintliga trycksår?
  • Är individen i behov av hjälp vid lägesändring?(1)

Att tänka på när du ska bädda:

  • Bädda med underlakan direkt på madrass
  • Undvik/minimera användandet av plastade underlägg då de leder till ökad risk för hudskador orsakade av fukt och hudmaceration
  • Använd bara inkontinensprodukter och skydd om vårdtagaren har behov av detta
  • Om patienten vilar dagtid bör extra lager, såsom överkast och filtar, tas bort då dessa lager inte bidrar till tryckavlastning eller tryckreducering(1)

I vår folder ”Vem bäddar du för?” har vi sammanställt vad du bör tänka på innan och vid bäddning. Där kan du även se tydliga bildexempel om hur du bäddar på bästa sätt, och även vanliga misstag vid bäddning.

Läs mer

Pressure ulcer mattress

Referenser

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The international Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019