Kundservice

Välkommen till vår Kundservicesida – din resurs för viktig information och användbara tjänster. Få tillgång till alla resurser som tillgodoser dina behov. Oavsett om du har frågor, behöver hjälp eller söker viktiga detaljer kommer du att hitta allt du behöver här. Vi är dedikerade till att erbjuda dig en sömlös och informativ kundupplevelse. Navigera genom vårt utvalda innehåll för att säkerställa att du har all nödvändig information nära till hands. Din upplevelse och tillgång till våra resurser är vår främsta prioritet, och vi finns här för att hjälpa dig varje steg på vägen.

Frågor och svar

Hur vet jag vilken madrass jag ska välja?

Madrassvalet baseras på en väl genomförd komplett riskbedömning samt hänsyn till personens vikt, längd och position. Mer information om våra produkter finns tillgängligt på vår produktsida. Du kan även kontakta vår Customer Care som är behjälpliga i dialogen vid val av madrass.

Får jag en bättre madrass för att jag väljer luft istället för skum?

Val av madrass skall alltid göras utifrån en väl utförd riskbedömning med hänsyn till vårdtagarens individuella vikt, längd och position. Komfort är svårt att mäta och därav får du inte automatiskt en bättre madrass om du alltid väljer en madrass i luft.

Vad är fördelarna med en hybridmadrass (exempelvis en CuroCell Area Zone)?

Fördelen med en hybridmadrass är att kombinationen av luft och skum skapar bra förutsättningar till en god komfort och tryckutjämning. Madrassen är självinställande och det behövs ingen elektronisk kontrollenhet till madrassen. Risken för att systemet slutar fungera när vårdtagaren är ensam, minskar.

Har du frågor kring en specifik produkt? Vänligen kontakta Care of Sweden för mer information.

Varför är storlek på madrassen viktig?

För vårdtagarens säkerhet och för att minska risken för klämskador ska madrassens storlek anpassas efter sängtillverkarens rekommendationer. Samma rekommendation gäller för både luft-och skummadrass.

Vad är skillnaden på en ersättningsmadrass och en bäddmadrass?

En ersättningsmadrass kan placeras direkt på sängbotten. En bäddmadrass kräver, för vårdtagarens säkerhet en underliggande madrass med vår rekommendation om 6cm höjd.

Vad är skillnaden på en behandlande och en förebyggande madrass?

Våra madrasser har förebyggande egenskaper och används även som hjälpmedel vid behandling av trycksår.

Hur skall jag tänka runt bäddning?

Bädda aldrig med fler lager än det finns behov av. Fler lager mellan huden och madrassen kan försämra madrassens tryckavlastande egenskaper. Anpassa därför alltid bäddningen utifrån vårdtagarens status och allmäntillstånd. För mer information läs vårat blogginlägg.

Hur skall jag tänka kring grindhöjden?

För vårdtagarens säkerhet är rekommendationen 22cm från obäddad yta till grindens övre kant. Viktigt att tänka på vid exempelvis val av bäddmadrass och underliggande madrass. Om grindhöjden understiger rekommenderade 22cm och grinden används, ska grindförhöjning anskaffas.

När skall jag inventera mina madrasser?

Vi rekommenderar att genomföra madrassinventering regelbundet ur en hälsoekonomisk samt hygienisk aspekt. Mer information om hur du genomför en madrassinventering hittar du här.

Viktigast är att vårdtagaren har en madrass som fyller kvalitet- och hygienkraven. För vidare dialog kring hur du genomför en madrassinventering vänligen kontakta Care of Sweden.

Instruktionsfilmer

Reklamtioner

Reklamationer skall snarast anmälas till Care of Sweden. Var vänlig och använd detta formulär. Det ifyllda formuläret skickas till info@careofsweden.se. Informationen som efterfrågas i formuläret är nödvändig för vår hantering av reklamationer.

Formulär Reklamation