Hållbarhet på Care of Sweden

För en hållbar framtid

Hållbarhet för oss handlar inte om enskilda insatser. Hållbarhet för oss är ett arbete som pågår varje dag, i allt vi gör. 

Vi ser på vår verksamhet ur ett holistiskt perspektiv vilket även genomsyrar vårt sätt att agera mot marknaden, hos varje enskild individ, samt i de avtryck vi gör på miljön

Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i vårt ursprungliga löfte – Supporting Life. Här kan du läsa mer om vårt fortlöpande arbete. 

Hospital care

En hållbar värdekedja

Vår värdekedja beskriver verksamhetens huvudområden där miljön och samhället påverkas på varierande sätt i de olika delarna av värdekedjan, och där möjligheten att påverka skiljer sig åt mellan de olika delarna.  

Vår tolkning på hållbarhet ger därför ett bredare perspektiv genom att se hela vår verksamhet som delar i ett komplett hållbarhetstänkt. Allt för att vi ska leva efter vårt löfte både idag och i framtiden. 

Läs mer om vår värdekedja

Globala målen för hållbar utveckling

Care of Sweden vill tillsammans med vården skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Genom medvetna insatser och ett dedikerat arbete vill vi bidra till genomförandet av innehållet i Agenda 2030

Läs mer om de globala målen

Global sustainability goal 11

Så jobbar vi

Hållbarhet för oss handlar inte om att peka på enskilda insatser. Hållbarhet för oss är ett arbete som pågår varje dag, i allt vi gör. Här berättar vi mer om hur det syns i vår dagliga verksamhet, hur vi utvecklar våra lösningar och i vårt erbjudande till dig.