Boka eller avboka hyrsystem

Du kan hyra madrass av oss

Care of Sweden har erbjudit hyreslösningar av madrasser i över tio års tid. Att hyra produkter är fördelaktigt både för individen som är i behov av en madrass, och för vårdteamet. Det är också fördelaktigt för organisationen, samhället och miljön.

Boka Hyrsystem

Avboka Hyrsystem

Hygieniskt säker

När du hyr en produkt av Care of Sweden intygar vi att produkten genomgått en rengöringsprocess som överensstämmer med gällande riktlinjer och standarder.

Smidig leverans

Vi erbjuder en trygg helhetslösning för logistik och service,
inklusive lagerhållning och installation.

Ekonomiskt smart

Du betalar bara för din avtalade tid (dag, månad eller år).

 

Hållbar vård

När du hyr en madrass av oss bidrar till att varje madrass
kan användas under hela sin livscykel. 

Heart

Hygieniskt säker

En hel och ren produkt är en förutsättning för att madrassen ska kunna användas som ett hjälpmedel till att minska antalet trycksår. En säker och standardiserad rengöringsprocess är dessutom en viktig del i att motverka spridning av vårdrelaterade infektioner.* Därför är service och rekonditionering inkluderat i vårt hyresbjudande. Madrassystemen ses över kontinuerligt och kan därmed upprätthålla en god hygienisk standard.

*Svensk standard SS 8760014:2017

Hygieniskt säker

En trygg helhetslösning

Genom vårt hyreserbjudande möjliggör vi att din vårdenhet får snabb tillgång till en madrass som är hel och ren. Helhetslösningen inkluderar logistik, lagerhållning och installation av produkten. Vår produktexpertis kompletteras vid installation med vårdpersonalens kunskap om patientens individuella behov och förutsättningar.

Trygg helhetslösning

Uthyrning och finansiering

Vårt samhälle genomgår just nu en stor demografisk förändring där allt fler individer blir äldre.* Samhällets begränsade resurser ska därmed räcka till fler individer och samhället har ansvar för att använda sina tillgängliga resurser på så sätt att mesta möjliga hälsa tillkommer befolkningen.** Hyra av madrasser bidrar till resurseffektivitet och god hälsoekonomi genom att erbjuda snabb och behovsanpassad tillgång till innovativa hjälpmedel när behovet uppstår.

*SCB, Efter 60 En beskrivning av äldre i Sverige Demografiska rapporter 2022:2
** Hälsoekonomiska utvärderingar – Folkhälsomyndigheten. 2022. 

Uthyrning och finansiering

Service och rekonditionering

På Care of Swedens service- och rekonditioneringsanläggning står vi redo att hjälpa er med att underhålla era madrasser. Vi vill att det ska vara enkelt att anlita oss som servicepartner och kan därför erbjuda en helhetslösning.

Cirkulär vård

Att hyra ut våra madrasser bidrar till att varje madrass används under hela sin livscykel – en viktig del i vårt cirkulära synsätt. Vid hyresavtalets slut skickas produkten tillbaka till vår rekonditionering där den genomgår full service för att åter placeras i vår hyresflotta för nästkommande hyreskund.