Digitala utbildningar

Att förebygga trycksår kan bidra till minskat
lidande, förbättrad livskvalitet och minskade kostnader
genom att undvika förlängda vårdtider.

Trycksår är en skada som kan orsaka stort lidande för den som drabbas samt stora kostnader för samhället. Trycksår som vårdskada ger upphov till en förlängd vårdtid på ca 50 000 dagar/år, vilket motsvarar en kostnad på cirka 450 000 000 kr/år bara inom slutenvården.¹

Trycksårsförebyggande arbete kräver god kunskap, och därför erbjuder vi digitala utbildningar inom ämnet. En stor andel av de trycksår som uppstår inom den svenska hälso- och sjukvården anses vara undvikbara, och vi strävar efter att samarbeta med vården för att förebygga dem.

Flexibel utbildning

Care of Sweden erbjuder digitala utbildningar till våra avtalskunder, inom olika ämnen som du kan ta del av när det passar dig bäst. Genom att använda vårt registreringsformulär kan du enkelt boka en digital utbildning med någon av våra kompetenta medarbetare. Våra utbildningar erbjuds via Microsoft Teams.

För en smak av våra filmförlagda lärandemöjligheter, besök vår YouTube-kanal här: Care of Sweden – YouTube.

Genom att erbjuda digitala utbildningar vill vi inte bara ge dig flexibilitet och tillgänglighet, utan också hjälpa dig att förbättra dina kunskaper och färdigheter för att skapa ännu större värde inom din verksamhet.

Klinisk utbildning

Erfarna sjuksköterskor stärker din kompetens inom trycksår och förebyggande arbete. Lär dig om trycksårsbedömning, riskfaktorer och förebyggande åtgärder med oss.

Produktutbildning

Vi prioriterar säkerhet och användartrygghet. Därför erbjuder vi utbildning för vårdpersonal för att säkerställa korrekt användning av våra produkter. Utbildningen inkluderar även element enligt vår positioneringshandbok för att tydligt visa hur produkterna kan användas på bästa sätt.

Teknisk utbildning

Förstå de senaste teknikerna och standarderna för att säkra korrekt och säker användning av vår utrustning. Teknisk utbildning krävs för att öppna kontrollenheten.

Madrassinventering

Vår utbildning i madrassinventering täcker allt från inventering av madrasser till vårdhygien och hälsoekonomi. Vi ger dig de nödvändiga kunskaperna för att effektivt hantera och optimera ditt madrassbestånd samtidigt som vi fokuserar på vårdhygien och kostnadseffektivitet.

Referenser

(1) Socialstyrelsen, 2018. Bilaga 2: Vårddagskostnader för undvikbara trycksår – Ett räkneexempel. Hämtad från Socialstyrelsen 2023