Håll dig aktiv för att undvika trycksår
2020-04-09 Trycksår

Glöm inte bort att röra på dig

I tider där vi uppmanas till att hålla oss inom våra hem och där planerade aktiviteter och resor blir inställda allt eftersom, blir en negativ konsekvens att vi blir allt mer stillasittande. Det är därmed extra viktigt att inte glömma bort att röra på sig och att äta rätt. 

För många är högtider som påsk, midsommar eller födelsedagsfirande ett tillfälle för familjen att träffas och umgås, men under rådande situation med en snabb smittspridning av det nya coronaviruset riskerar planerade aktiviteter att ställas in. Detta medför en risk att många äldre som redan lever i ensamhet, känner sig ännu mer ensamma.

Ensamhet och förväntningar som inte uppfylls kan i sin tur leda till minskad matlust och stillasittande i högre grad. Det är konstaterat att minskad rörlighet och nedsatt aktivitet i kombination med undernäring är några av de största riskfaktorerna för att utveckla trycksår*.

Östersunds kommun ger på sin hemsida praktiska råd i form av träningsfilmer, samt tips för hur fallrisken kan minska i hemmet. Ett fall i hemmet med risk för att drabbas av en höftfraktur leder till ytterligare nedsatt rörlighet, med ökad risk för trycksår som följd.

Men tryckår är inte något som enbart drabbar äldre – vem som helst som får svårt att röra sig som förut kan drabbas. Därför är det extra viktigt att hålla sig aktiv, särskilt i tider när det kan vara svårt att lämna det egna hemmet.

Håll dig aktiv med fyra enkla tips

Att hålla igång hemma behöver varken vara svårt eller komplicerat. Här kommer några tips för du med enkla medel kan hålla dig aktiv:

  • Sträck på benen några minuter varje timme av stillasittande.
  • Får du vistas utomhus: Promenera så ofta du kan.
  • Träna med din egen kroppsvikt. Det finns många övningar att hitta genom att ex. söka på internet.
  • Träna med barn, eller barnbarn: Rör på er tillsammans genom roliga lekar.

Vår hälsa förlorar på att vi är stillasittande, men med relativt enkla medel kan vi röra på oss med de förutsättningar vi har.

*Källa: Handlingsplan Trycksår, Care of Sweden (2018)