Infektionskontroll – viktigare än någonsin
2021-02-19 Trycksår

Åtgärder för att minska risken för kontaminering

Med anledning av nuvarande situation med en pågående pandemi, är fokus på korsinfektionsförebyggande arbete, samt infektionskontroll viktigare än någonsin. Naturligtvis är det även viktigt att hålla madrasser rena och att de desinficeras när de byter användare.(1)

Vi vill att du ska känna dig trygg i att Care of Sweden uppfyller de strikta hälsovårdskraven för hygien och infektionskontroll. Detta innebär att alla våra madrasser är utrustade med avtagbara hygienöverdrag som är utvecklade, verifierade, samt testade av oberoende part för att uppfylla de höga krav som utgör den internationella standarden.

 

Care of Sweden uppfyller hygienkravet för madrassöverdrag på sjukhus genom att se till att överdraget:

  • kan desinficeras med ett vanligt sjukhusdesinfektionsmedel.(2);
  • är avtagbart och kan tvättas i maskin vid 95 ° C och även torktumlas vid hög torkningstemperatur.
  • har dokumenterat goda vätskeskyddande egenskaper för att stå emot vätskor och mikroorganismer.

Care of Sweden madrassöverdrag testas av oberoende institut, enligt SS 8760020:17 Sjukvårdstextilier – Madrasser – Specifikationer och krav

 

Minska risken för kontaminering och infektion, enligt FDA(3)

Kontrollera regelbundet varje medicinskt madrassöverdrag för synliga tecken på skador, ta bort det medicinska madrassöverdraget och inspektera insidan efter tecken av våta fläckar, smutsfläckar eller andra tecken på skador. Kontrollera alla sidor och kassera överdraget omedelbart om något är skadat.

 

För att minska risken för infektion hos vårdtagare, ta fram en rutin/schema för:
  • ta bort och byt ut madrasser och madrassöverdrag med synliga tecken på skador;
  • rengör och desinficera oskadade medicinska madrasser, maskintvätta mellan användare;
  • se till att madrassen och madrassöverdragets förväntade livslängd inte har gått ut.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra hygienrekommendationer eller testresultaten från oberoende institut.

 

Referenser
1) From year 2011 thorough 2016, the FDA in the USA received over 700 reports of a hospital bed mattress cover failing to prevent blood or body fluids from leaking into the mattress https://www.fda.gov/medical-devices/hospital-beds/covers-hospital-bed-mattresses-learn-how-keep-them-safe
2) such as alcohol both with and without surfactants, oxidizing solutions, chlorine max 1%, Isopropanol 70% or hydrogen peroxide max 1.5%.
3) FDA  2013 Damaged or Worn Covers for Medical Bed Mattresses Pose Risk of Contamination and Patient Infection: FDA Safety Communication