Vårdtagare i bukläge – en ökad risk för trycksår
2021-03-21 Trycksår

Vårdtagare i bukläge – en ökad risk för trycksår

Att låta COVID-19 patienter med svåra andningsproblem ligga på mage förbättrar överlevnadschansen jämfört med ryggläge, men till följd av detta har en ökning utav tryckskador rapporterats. Att ligga på mage ökar risken för hudnedbrytning i ansikte, sternum, höfter och knän, vilket kan leda till tryckskador. Dessa områden kan därför behöva ytterligare stöd. (EPUAP 2020).

 

Använd tryckfördelande ytor för att avlasta tryckpunkter i ansiktet och på kroppen genom att:

  • Bedöma om andra kroppsområden kan vara utsatt för risk vid varje vändning
  • Bedöma om tryckskador i ansiktet kan ha uppstått vid varje vändning
  • Justera huvudet varannan timme, eftersom individer som ligger på mage kan ha en ökad risk att utveckla tryckskador i ansiktet.

 

Potentiella problem som kan uppstår strax efter eller omedelbart vid bukläge är:

  • Att inkopplade tuber och rör oavsiktligt avlägsnas eller kläms ihop; lägesändra därför när det behövs.
  • En försämrad syresättning, som vanligtvis är snabbt övergående
  • Eventuell mobilisering utav utsöndringar i luftvägarna

Var medveten om att det inte finns några speciella sängytor som rekommenderas i kombination med bukläge. De kliniska rekommendationerna är mer inriktade på att öka vårdgivarens uppmärksamhet och att använda extra kuddar och stöd. Den individuella kliniska riskbedömningen ligger som alltid till grund för den aktuella tryckskadan och hjälpmedlet.

Ref.
1)European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel, and Pan Pacific Pressure Injury Advisory Panel, Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. Third ed. 2019: EPUAP-NPIAP-PPPIA. Available from: https://guidelinesales.com/
2)Schub et al 2017, NURSING PRACTICE & SKILL, Patient Positioning (Critical Care Patients)