Care of Sweden berättar om sitt hållbarhetsarbete
2022-07-08 Hållbarhet

Cirkulär vård i alla steg

Rekonditionering av madrasser som förlänger livslängden hos medicinska hjälpmedel. Digitala utbildningar som ersättning för långa resor och besök på plats. Ansvarsfull återvinning och återanvändning som minskar avfall. Det är några exempel på Care of Swedens hållbarhetsarbete som sträcker sig över hela värdekedjan.

Care of Sweden tillverkar madrasser, sittdynor och kuddar som används som hjälpmedel vid förebyggande och behandling av trycksår och genom företagets hyreserbjudande kan vården få tillgång till produkterna just när de behövs.

– Vi har stora möjligheter att möta morgondagens utmaningar genom att vara resurseffektiva och att förespråka förebyggande vård, säger Susanne Andersson, Chief QA and Compliance Officer på Care of Sweden.

Care of Swedens hållbarhetsarbete kretsar kring konceptet cirkulär vård och företaget ser på sin verksamhet ur ett holistiskt perspektiv. Det innebär att företagets produkter och tjänster ska se till hela miljön kring den potentiella vårdtagaren.

– Såväl i kraven för upphandlingar som i önskemålen från vårdenheter syns ett ökat behov av hållbara medicinska hjälpmedel, säger Susanne Andersson.

Genom Care of Swedens hyreserbjudande genomgår madrasserna en regelbunden rekonditionering, vilket bidrar till att produkterna kan användas under hela sin planerade livscykel. Samtidigt skapar digitaliseringen stora möjligheter att till exempel jobba från hemmet och minska resandet.

– Hållbarhet för oss är ett arbete som pågår varje dag, i allt vi gör. Att kunna bidra till att förebygga trycksår och därmed undvika de mycket kostsamma behandlingar och onödiga lidande som följer gör oss självklart mycket stolta, avslutar Susanne Andersson.

Du kan läsa om vårt pågående hållbarhetsarbete på vår hemsida: Hållbarhet på Care of Sweden