Hur kan hela organisationen bli bättre på trycksårsprevention?
2019-09-18 Trycksår

Stoppa Trycksår 2019 – En nationell arena för trycksårsfrågor

I mars 2018 hade Akademiska sjukhuset den högsta punktprevalensen i landet sedan mätningen startade 2002. Det stod klart att något behövde göras, men var ska man börja? Utan vägledning och framgångstips kan det tyckas svårt, men det är här den unika heldagen Stoppa Trycksår 2019 kommer in i bilden. För fjärde året i rad arrangeras det omtyckta evenemanget som för experter och eldsjälar samman för att diskutera viktigt preventionsarbete.

– Det är jätteviktigt med en nationell arena för trycksårsfrågor – det ökar engagemanget och medvetenheten om trycksår. Det finns en stor kunskap hos många medarbetare och vi kan lära av varandra. Det är också bra att på en sådan dag kunna förmedla den senaste kunskapen och evidensen inom området, säger Lena Gunningberg, huvudtalare på Stoppa Trycksår 2019.

Under Stoppa Trycksår 2019 kommer Lena att konkret visa Vårdkvalitetsavdelningens förbättringsarbete för trycksårsprevention under 2018, som lett till en markant förbättring. Du får också lära dig att skapa engagemang genom hela organisationen och vilka faktorer som är viktiga för dig med en ledande befattning. Du kommer också att få ta del av framgångstips och nycklar till hur Ni kan lyckas med att förebygga trycksår i er organisation.

– Att arbeta professionellt och strukturerat med dessa frågor är avgörande för att patienten inte ska drabbas av vårdskada. Det är patientens fundamentala behov som ska tillgodoses i en komplex vårdmiljö, där krävs rätt kompetens att bedöma och sätta in rätt åtgärder, säger Lena Gunningberg.