health care professional making the bed
Tänk på vem du bäddar för
2020-07-06 Trycksår

Vad ska man tänka på när man bäddar för en person med risk för trycksår?

Ta reda på brukarens tillstånd innan du bäddar. Bädda aldrig med fler lager än det finns behov av. Fler lager mellan huden och madrassen skapar högre tryck. Individanpassa därför alltid bäddningen utifrån status och allmäntillstånd.

Innan du bäddar svara gärna på följande frågor om personen du bäddar för:

 • Är personen inkontinent?
 • Är inkontinensskyddet rätt utprovat?
 • Har personen behov av lägesändring?
 • Finns det risk för trycksår?
 • Har personen något befintligt trycksår?

 

Varför är det viktigt att tänka på vem man bäddar för?

 • Fler lager kan skapa ett förändrat tryck och skjuvkrafter vilket kan orsaka trycksår
 • Fukt kan orsaka sår vilket kan leda till att brukaren får trycksår.
 • Det är viktigt att brukaren kan sova bekvämt

 

Att tänka på när du ska bädda:

 • Använd underlakan direkt på madrassen/madrassöverdraget
 • Undvik plastade underlägg, de leder till ökad risk för hudskador (hudmaceration)
 • Använd bara inkontinensmaterial om brukaren har behov av det