Andelen trycksår har ökat under 2021
2021-12-01 Trycksår

Andelen sjukhusförvärvade trycksår har ökat

Resultatet från 2021 års punktprevalensmätning visar en uppgång i andelen trycksår jämfört med året innan. Det nationella mätningen som vanligtvis genomförs i vecka 10 flyttades i år fram till vecka 37 på grund av rådande situation i sjukvården. 2020 års mätning genomfördes i våras strax innan coronaviruset hade uppnått en större samhällspridning.

Den nationella mätningen från 2021, utförd av SKR visar att andelen patienter med trycksår av alla kategorier har ökat till 14 % jämfört med 11 % föregående år. Även andelen sjukhusförvärdade trycksår har ökat från 8 procent till 11 procent.

I mätningen framfördes att individanpassade åtgärder, snabb återkoppling av resultat och förebyggande material var viktiga framgångsfaktorer vid arbetet med att förebygga trycksår. Care of Sweden tillhandahåller en handlingsplan för trycksår som du kan ladda ner och använda som guide i det förebyggande vårdarbetet.