Positionering som gör det lättare att andas
2020-04-15 Trycksår

Positionering som främjar andningen

Att tillsammans med vården eliminera trycksår förblir ett ständigt pågående arbete som utförs på flera plan. Ett sätt är att främja sängliggande patienters allmänna hälsotillstånd och exempelvis underlätta andning. För att underlätta andningen gäller det att minska risken för att lungorna trycks ihop

I följande exempel används Curera® Rekatunglär kudde samt Curera® Rektaunglär kudde 25×80 cm

Fyra sätt att använda positioneringskuddarna

Sängliggande patienter som drabbats av andningsbesvär kan bli hjälpta av lägesändring med positioneringskuddar. Nedan kan du läsa om fyra positioner som kan fungera som ett stöd.

1. Ryggläge

Exempel: För att generellt utvidga lungorna. Curera® Rektangulära kuddar placeras bredvid varandra, bakom ryggen i kombination med en kudde under huvudet.

2. Ryggläge, T-läge

Rektangulära kuddar placeras i form av ett T.

3. Ryggläge, A-läge

Rektangulära kuddar placeras i form av ett A.

4. Ryggläge, V-läge

Rektangulära kuddar placeras i form av ett V.