Hur vet du när madrasserna behöver bytas ut?
2020-03-30 Hållbarhet

Hur mår dina madrasser?

Att ligga på för gamla och uttjänta madrasser kan ha en mycket negativ inverkan på kroppen och kan rentav ge upphov till trycksår. När skummet i madrassen åldras bortom sin tekniska livslängd förändras strukturen och på sikt kan skummet ”kollapsa”.

För att motverka detta är det därför mycket viktigt att veta hur gamla madrasserna som används verkligen är. På Care of Swedens madrasser och överdrag finns alltid en datumstämpel där du kan läsa dig till tillverkningsdatumet. Men hur en madrass används och hur den förvaras har också inverkan på den totala livslängden.

Genom att utföra regelbundna madrassinventeringar med syfte att belysa madrassbeståndet kan man i ett tidigt skede kassera och ersätta uttjänta madrasser. Detta bidrar i sin tur till en bättre hälsoekonomi och ett minskat lidande för brukaren.

 

Hur vet jag när det är dags att byta ut en madrass?

Vi guidar dig steg för steg! Använd gärna ett av våra protokoll som stöd under madrassinventeringen.

1. Inled inventeringen. Börja med att lokalisera överdragets märkning för att identifiera ålder och produktinformation. Öppna överdraget och lokalisera skummets märkning. Överdraget kan vara bytt och skiljer sig då från madrassens ålder.

2. Inspektera överdraget. Finns det hål, orenligheter, eller annan uppenbar skada på överdraget? Lyft överdraget, gärna i motljus och inspektera insidan.

3. Inspektera skummet. Ta bort överdraget. Finns det några uppenbara skador i form av hål, fukt eller andra orenligheter på skummet? Vik upp skummet för att inspektera både över- och undersida.

4. Undersök sättningar. Går det att känna sängbotten genom madrassen? Forma händerna och använd din kroppsvikt för att trycka ner händerna i skummet. Börja i fotändan och arbeta dig uppåt.

5. Avsluta inspektionen. Sätt tillbaka överdraget och notera i protokollet. Behöver madrassen kasseras är det viktigt att det markeras på ett tydligt sätt.

 

Upptäck fler fördelar med madrassinventering

En regelbunden madrassinventering leder till minskat lidande, ökande livskvalitet och bättre komfort för brukaren. Här hittar du en rapport om resultat och slutsatser av vårt arbete med madrassinventering.