Framgångssaga i Trosa
2020-11-17 Trycksår

Framgångssaga i Trosa

– Jag ringde runt och fick veta att vi inte har några trycksår på äldreboendena i Trosa just nu, säger arbetsterapeut Ulrika Nilsson stolt och konstaterar att en stor anledning är den utbildning som vårdpersonalen genomgått de senaste två åren.

Ulrika fortsätter med att berätta att alltihop startade på en hjälpmedelmässa i Västerås för ett par år sedan.

– Där fick vi kontakt med Anne Lindeborg på Care of Sweden. Hon var så tydlig och använde ett så enkelt språk, så vi frågade om inte hon kunde komma och utbilda oss.
Under denna tid upplevde man i Trosa att det fanns brist i rutinerna vad gäller trycksår.

– Vi inom rehab kom ofta försent, när det redan fanns ett sår. Det fanns brister i både kunskapen om sår och om förebyggande arbete.
Flera saker påverkade och dessutom hade man vid den här tiden fått en Lex Maria gällande ett riktigt fult hälsår hos en vårdtagare. Något behövde göras.

Lyfter vårdpersonalen

– All omvårdnadspersonal fick gå utbildningen för att lära sig se tidiga tecken. Det kan till exempel vara att en patient som tidigare varit uppe och går, plötsligt blir mer sängliggande. Att kontrollera hudstatus på patienten varje gång man duschar vederbörande är ett annat sätt att involvera all personal.
Ulrika konstaterar att utbildningen också är ett sätt att lyfta den så viktiga vårdpersonalen och göra dem till en del av teamet kring vårdtagaren.

 

Blivit en naturlig del i arbetet

Det hade inte funnits några positioneringskuddar på avdelningarna, utan personalen hade fått hålla tillgodo med vad de kunnat hitta. Och eftersom arbetsterapeuter och fysioterapeuter inte arbetar helger, kunde det hända att vårdtagare fick vänta ända till måndagen om vårdpersonalen upptäckte något en sen fredag.
– Så vi köpte in stödkilar och multikuddar så de finns tillgängliga för all vårdpersonal. Alla har fått utbildning så att de vet hur de ska användas och det finns också både skriftliga och muntliga instruktioner.
Ulrika tycker att det är roligt att vårdpersonalen blivit mer engagerad. De kommer och frågar om det är något de undrar över och trycksårsarbetet har blivit en naturlig del av omvårdnadsarbetet.
– De blir också motiverade av att deras arbete gör skillnad, säger Ulrika.

”Den stora aha-upplevelsen var att den luftväxlande madrassen inte ersätter vändningen!”

Enhetscheferna fick större förståelser

Vid det senaste utbildningstillfället hade man också sett till att alla enhetschefer fick vara med. Det gav dem en större förståelse.
– De har på eget initiativ börjat arbeta fram rutiner kring översyn av madrasser etc.
I Trosa har den trycksårsförebyggande madrassen Optimal 5zon varit standard i flera år. Men engagemanget har ökat.
– Om personalen ser en skada på överdraget hör de av sig. De har fått helt andra ögon.
– Men den stora aha-upplevelsen var att den luftväxlande madrassen inte ersätter vändningen, det har varit en bra påminnelse. Madrassen är ett komplement, men man behöver inte alltid göra hela vändningar, det kan räcka med att ändra läge några grader. Där kan stödkilar vara bra och så behöver man inte väcka patienten på natten. Sömn är också viktigt för läkningen, det är något vi har med oss i beräkningen. Dessutom behöver man se över förflyttningar i samband med sår, så att de blir så skonsamma som möjligt.

 

Mer tydlig arbetsfördelning

Ulrika upplever också att utbildningen gett goda rutiner och en mer tydlig arbetsfördelning. Personalen vet att de alltid ska kontakta sjuksköterskan först eftersom det alltid finns en sjuksköterska på plats som har omvårdnadsansvaret kring patienten. Arbetsterapeuterna arbetar mycket med avlastning och hjälpmedel och fysioterapeuterna arbetar med avlastning och rörelse för att få igång blodcirkulationen.
– Det är förstås en teaminsats och utbildningen har verkligen gett resultat, säger Ulrika.

Denna artikel publicerades först i Care Magasin Nr 2, 2018