Innovativ teknik inom trycksårsvård
2022-06-07 Innovation

Innovativ teknik inom trycksårsvård visar god effekt och komfort i klinisk studie

Trycksårsmadrasser med pulserande läge är en svensk innovation från företaget Care of Sweden. Avsikten var att utveckla ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår som skulle vara komfortabel att ligga på, som höll låga ljudnivåer och som skulle upplevas som stabil. Användandet av madrassen har visat goda resultat i både effekt och komfort i en kliniskt utförd studie.

Angelica Mänd (Chief Market Officer). 

Innovationen som har integrerats i Care of Swedens madrasser är det egenutvecklade pulserande läget, vars syfte är att bemöta utmaningarna hos existerande växeltrycksmadrasser. Tanken bakom det pulserande läget var att utveckla ett madrassystem som skulle upplevas som bekvämare, tystare och mer stabil jämfört med traditionella alternerande madrasser.

De kliniska egenskaperna hos det pulserande läget har utvärderats i en klinisk studie utförd av Professor Dimitri Beeckman, Ghent University, och publicerats i JWOCN⁽¹⁾. Studien utfördes på tio äldreboenden i Belgien och visade goda kliniska resultat. Framför allt visade studien att madrasserna upplevdes som både tysta och bekväma, vilket medför en bättre sömn och mindre upplevd smärtproblematik.

– Att läka ett förödande trycksår är en lång och komplex process med ett invecklat samspel mellan de olika egenskaperna hos såret och vårdtagaren. Madrassen spelar en viktig roll i denna process. Vår studie belyser den kliniska potentialen hos denna innovativa madrass som hjälpmedel både vid förebyggande och behandling av trycksår. Eftersom patienter tillbringar större delen av dagen i sängen är vi skyldiga att betrakta komfort som ett grundläggande kriterium vid val av underlag. Vår studie bekräftar att komfort, stabilitet och brusreducering är nyckelegenskaper hos madrassen vi studerade, säger Professor Dimitri Beeckman vid Ghent University.

Trycksårsmadrasser används som hjälpmedel för vårdtagare som antingen har hög risk att få trycksår, eller som redan har trycksår. Det pulserande läget har utvecklats genom att kombinera fördelarna med konstant lågt tryck och det traditionella alternerande läget i syfte att bemöta de två primära orsakerna till att trycksår uppstår; ischemi och celldeformation.

– Det pulserande läget är ett resultat av flera års nära samarbete med vården och forskarvärlden i syfte att nå ut till fler användare som är i behov av våra produkter. Studien som nu utförts är ett sätt att kliniskt bevisa att vår produkt faktiskt gör skillnad, vilket delvis är ett regulatoriskt krav. Det är också ett kvitto på att vi tar ytterligare kliv i vår resa mot vår vision, att tillsammans med vården eliminera trycksår, säger Angelica Mänd, Chief Market Officer på Care of Sweden.

 

Referens:

1) JWOCN, Journal of Wound, Ostomy, and Contence Nursing March/April 2021