Ny innovativ teknik inom trycksårsvård
2021-03-19 Innovation

PRESSMEDDELANDE
19 mars 2021

Ny innovativ teknik inom trycksårsvård – studie visar klinisk effekt och hög komfort

Trycksårsmadrasser med pulserande läge är en svensk innovation från företaget Care of Sweden. Avsikten var att utveckla en madrass som skulle vara komfortabel att ligga på, som höll låga ljudnivåer och som skulle upplevas som stabil. Nu visar en ny studie att användandet av madrassen har gett goda resultat i arbetet med att förbygga och behandla trycksår.

Innovationen som har integrerats i Care of Swedens madrasser är det specialutvecklade pulserande läget, vars syfte är att minska problemen hos existerande trycksårsmadrasser. Avsikten var att utveckla en madrass som skulle upplevas som bekvämare, tystare och mer stabil jämfört med alternerande madrasser. Samtidigt har madrassen försetts med integrerade sensorer och artificiell intelligens där användarens vikt, längd och position i sängen hela tiden läses av.

De kliniska egenskaperna hos det pulserande läget har nu utvärderats i en klinisk studie utförd av Professor Dimitri Beeckman, Ghent University, och publicerad i JWOCN¹. Studien utfördes på tio äldreboenden i Belgien och visade goda kliniska resultat i arbetet med att förebygga och behandla trycksår. Framför allt visade studien att madrasserna upplevdes som både tysta och bekväma, vilket medför en bättre sömn och mindre upplevd smärtproblematik.

”Vår studie bekräftar att komfort, stabilitet och brusreducering är nyckelegenskaper hos madrassen vi studerade”

– Att läka ett förödande trycksår är en lång och komplex process med ett invecklat samspel mellan de olika egenskaperna hos såret och vårdtagaren. Madrassen spelar en viktig roll i denna process. Vår studie belyser den kliniska potentialen hos denna innovativa madrass som hjälpmedel både vid förebyggande och behandling av trycksår. Eftersom patienter tillbringar större delen av dagen i sängen är vi skyldiga att betrakta komfort som ett grundläggande kriterium vid val av underlag. Vår studie bekräftar att komfort, stabilitet och brusreducering är nyckelegenskaper hos madrassen vi studerade, säger Professor Dimitri Beeckman vid Ghent University.

Trycksårsmadrasser används som hjälpmedel för vårdtagare som antingen har hög risk att få trycksår, eller som redan har utvecklade trycksår. Tanken bakom pulserande läget var att utveckla en madrass som var bekväm att ligga på, utan hög ljudnivå och som inte rörde sig lika mycket som traditionella specialmadrasser. Dessutom skulle de inbyggda sensorerna göra så att madrassen skötte sig själv – utan behov att ändra inställningar manuellt när användaren bytte ställning, eller satte sig upp i sängen.

– Det är naturligtvis viktigt att få produktens kliniska nytta bekräftad. Men det största bidraget som det pulserande läget ger är nog ändå en god natts sömn, tack vare högre komfort, mindre gungning och tystare processer. Bra sömn är verkligen livskvalitet och en av de viktigaste parametrarna för välmående och god läkning, säger Kristina Hallström, Clinical Affairs Manager på Care of Sweden.

 

Referens:
¹JWOCN, Journal of Wound, Ostomy, and Contence Nursing March/April 2021, https://journals.lww.com/jwocnonline/Abstract/2021/03000/A_Fully_Automated_Pulsating_Support_System_for.4.aspx