19 november 2020

Care of Sweden uppmärksammar Internationella trycksårsdagen 2020

Idag, den 19:e november infaller den Internationella Trycksårsdagen. Dagen är instiftad av den europeiska trycksårsorganisationen EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) i syfta att uppmärksamma trycksår. 

På Care of Sweden arbetar vi dagligen med lösningar som ska hjälpa vården att förebygga trycksår och som en stolt partner till EPUAP ser vi det som en självklarhet att vara en del av dialogen kring trycksårsproblematiken. 

I en ny videoserie som rullat i Care of Swedens kanaler under november månad vill vi öppna upp för dialog utifrån fyra olika ingångsvinklar. 

– Med vår nya videoserie i sociala medier hoppas vi att fler kan få upp ögonen för problematiken och lyfta trycksårsfrågan, säger Emma Enocson, Marketing Manager på Care of Sweden. 

Videoserien som publicerats på Facebook under november månad går nu att se i sin helhet. Alternativt hittar du även filmerna i en behändig spellista på vår Youtube-kanal.