13 november 2022

Care of Sweden uppmärksammar International Stop Pressure Ulcer Day 2022

17 november uppmärksammar vi International Stop Pressure Ulcer Day – en dag tillägnad att uppmärksamma och sprida kunskap om trycksårsproblematiken. Dagen grundades av EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) som är en internationell organisation som arbetar med att leda och stödja alla europeiska länder i arbetet med att förebygga och behandla trycksår.

På Care of Sweden arbetar vi inte bara med att skapa lösningar för trycksårsprevention. Att förmedla kunskap och upprätthålla en nära relation till det vetenskapliga området är också en viktig del av vårt arbete. Därför är det en självklarhet för oss att bidra till EPUAP genom vårt sponsorskap så att de kan fortsätta driva sitt arbete framåt. Vårt arbete tillsammans med EPUAP ger även oss möjlighet att hålla oss relevanta och samla på oss kunskap inom området trycksårsutveckling.

För att nå vår vision, att tillsammans med vården eliminera trycksår, tror vi på att dela med oss av vår kunskap. Vårt erbjudande bygger därför på att utbilda våra kunder och skapa goda förutsättningar för att de ska lyckas med sitt trycksårsarbete.

I samband med denna dag vill vi uppmärksamma tryckår och belysa vikten av kunskap lite extra – även om vi jobbar med detta varje dag. För att kunna förebygga och behandla trycksår behöver vi först förstå hur trycksår uppstår. Vi rekommenderar varmt att gå in på EPUAPs hemsida och ta del av deras webbinarium ”Webinar #3: Biomechanics and the impact on PU development” med Amit Gefen. Där får du god insikt i de två primära orsakerna till att trycksår uppstår – ischemi och celldeformation.

Se EPUAPs webbinarium

Läs mer: