23 augusti 2019

Care of Sweden får godkänt på miljörevisionen

"Ett kvitto på att vi håller en hög standard"

Nu står det klart att Care of Sweden får fortsatt förtroende och förnyad certifiering enligt de krav som ställs i miljöledningssystemet ISO 14001Som medicintekniskt företag anser vi det vara en grundläggande förutsättning att vi har en god struktur och bra ledningssystem för att kunna ta fram miljöbesparande kvalitetslösningar som hjälper hälso- och sjukvård. 
   Certifieringsprocessen är framför allt ett bra verktyg att använda vid utvecklandet av våra egna interna processer, samt att det blir enklare att fånga upp eventuella avvikelser och på så vis upptäcka förbättringsmöjligheter.   

– Vi genomför sedan tidigare ett mycket gott miljöarbete och vi ser den fortsatta certifieringen som ett kvitto på att vi håller en hög standard. Vi är framför allt mycket nöjda med arbetet inne i huset, därför kommer fokus att hädanefter ligga på att minska miljöpåverkan tillsammans med våra kunder och leverantörer, säger Susanne Svensson, miljö- och kvalitetsansvarig på Care of Sweden.

   Under juni 2019 befann sig en representant från Interek på plats i våra lokaler i Tranemo för att se över rutiner och kvalitetssystem och vi fick mycket fin respons i den färdiga rapporten. Vi citerar: 

"Care of Sweden har ett väl etablerat miljöledningssystem som kännetecknas av struktur och engagemang från såväl ledning som anställda. Den allmänna uppfattningen är att man har goda kunskaper om såväl produkternas som verksamhetens miljöpåverkan. Miljöpåverkande aktiviteter som sker on-site uppfattas vara styrda och utförs under kontrollerade former. 
   Numera är fokus mer på verksamhetens indirekta miljöpåverkan som sker upp- och nedströms verksamheten i Tranemo. Detta är helt rätt fokus och här finns stor potential att medverka till att minska den faktiska miljöpåverkan hos såväl kunder och leverantörer."

Nästa miljörevision av Care of Sweden kommer att genomföras om ett år.