Läsvärt

Lyckat projekt på Aleris

När vårdboendena Årstagården och Hasselparken i Uppsala drevs av Aleris Omsorg genomfördes ett projekt tillsammans med Care of Sweden för att visa vilka effekter förebyggande arbete kan ha på uppkomsten av trycksår.
2021-01-14

Dokumentera vårdinsatserna – grunden för evidens

Trycksår orsakar stort lidande för den vårdtagare som drabbas och något som varje vårdenhet strävar efter att minimera. För att lyckas krävs inte bara att man upptäcker och förebygger trycksår, utan också att man dokumenterar vad man gör.
2020-12-18

Care of Sweden uppmärksammar Internationella trycksårsdagen 2020

Idag infaller den Internationella trycksårsdagen 2020 och vi på Care of Sweden vill tillsammans med er skapa en dialog kring trycksår.
2020-11-19

Framgångssaga i Trosa

– Jag ringde runt och fick veta att vi inte har några trycksår på äldreboendena i Trosa just nu, säger arbetsterapeut Ulrika Nilsson stolt och konstaterar att en stor anledning är den utbildning som vårdpersonalen genomgått de senaste två åren.
2020-11-17

Vad ska man tänka på när man bäddar för en person med risk för trycksår?

Ta reda på brukarens tillstånd innan du bäddar. Bädda aldrig med fler lager än det finns behov av. Fler lager mellan huden och madrassen skapar högre tryck. Individanpassa därför alltid bäddningen utifrån status och allmäntillstånd.
2020-07-06

Care of Sweden hjälper dig med service och rekonditionering

En löpande rekonditionering inte bara förlänga madrassernas livslängd, utan bidrar även till en minskad risk för infektionsspridning och därigenom en god patientsäkerhet. Det är ett ekonomiskt samt ett mer miljövänligt alternativ till att köpa nytt.
2020-05-29

Trycksårsmätningen 2020 visar en stor skillnad mellan regionerna

Antalet sjukhusförvärvade trycksår minskar.
2020-04-23

Positionering som gör det lättare att andas

Sängliggande patienter som drabbats av andningsbesvär kan bli hjälpta av lägesändring med positioneringskuddar. Läs vidare för fyra lösningar som kan fungera som ett stöd i att stimulera andningen i lungornas olika delar.
2020-04-15

Håll dig aktiv för att undvika trycksår

I tider där vi uppmanas till att hålla oss inom våra hem och där planerade påskfiranden och resor blir inställda allt eftersom, blir en negativ konsekvens att vi blir allt mer stillasittande. Det är därmed extra viktigt att inte glömma bort att röra på sig och att äta rätt.
2020-04-09

Hur vet du när madrasserna behöver bytas ut?

Syftet med en madrassinventering är att höja den hygieniska standarden genom att man i ett tidigt skede kan kassera eller ersätta uttjänta madrasser.
2020-03-30

Känn er trygga med hanteringen av era madrasser och hyrsystem

Trots en allvarlig situation med snabb smittspridning av den nya Coronavirusinfektionen covid-19 är Care of Sweden redo att möta sjukvårdens behov av våra produkter och tjänster.
2020-03-16

Geriatriska avdelningen vann pris för nya trycksårsrutiner

När den geriatriska avdelningen på Nyköpings lasarett genomförde en punktprevalensmätning i mars 2018 uppmättes en trycksårsfrekvens så hög som 64 %. Det blev uppstarten för ett helt nytt arbetssätt – som nu vinner kvalitetspris.
2020-02-12

Äldreboendet fick helt nya madrasser

I Nora kommun finns två äldreboenden, Tullbackagården med cirka 65 vårdplatser, och Hagby Ängar med 89. I Nora har vårdtagarna tidigare fått införskaffa madrasser i samband med att de flyttat in på särskilt boende, men efter 2016 skedde en stor förändring.
2020-01-22

Stop Pressure Ulcers-dagen 2019

För oss på Care of Sweden är det en självklarhet att vara med och uppmärksamma Stop Pressure Ulcers Day 2019.
2019-11-21

Ryggskadade Rasmus slipper smärta på golfturnén

Rasmus skadade sig allvarligt i samband med en skidolycka. Han har konstant ont på nätterna, men reser mycket i sitt jobb som golfspelare på elitnivå. Lösningen var en resvänlig madrass med konstant lågt tryck.
2019-11-05

EPUAP 2019 visar vikten av fortsatt forskning

Care of Sweden var på plats i Lyon, Frankrike och deltog som utställare under den stora trycksårskongressen EPUAP 2019.
2019-09-24

Hur kan hela organisationen bli bättre på trycksårsprevention?

I mars 2018 hade Akademiska sjukhuset den högsta punktprevalensen i landet sedan mätningen startade 2002. Det stod klart att något behövde göras, men var ska man börja?
2019-09-18

Vässa din kompetens med ny kunskap

"Med tanke på hur bra resurser vi har i Sverige borde vi vara bättre på att förebygga trycksår, men kunskapsnivån är många gånger för låg"
2019-09-03

Care of Sweden får godkänt på miljörevisionen

Nu står det klart att vi får fortsatt förtroende och förnyad certifiering enligt de krav som ställs i miljöledningssystemet ISO 14001.
2019-08-23

Trycksårsteamet i Västernorrland vände trycksårstrenden

När trycksårsmätningarna visade att förekomsten av trycksår var högre i Västernorrland jämfört med andra landsting tog regionen tag i saken. Ett nytt trycksårsteam och rätt hjälpmedel visade sig vara nyckeln till att vända trenden.
2019-06-25