Läsvärt

Internationella patient­säkerhetsdagen 2023: Ett globalt åtagande för säkrare vård

Den 17 september initierar Världshälsoorganisationen (WHO), den årligen återkommande Patientsäkerhetsdagen. Denna dag samordnas för att öka medvetenheten om patientsäkerhet och främja åtgärder för att förbättra vårdens säkerhet över hela världen.
2023-09-15

Jämställda löner – en hygienfaktor

Varje år gör vi på Care of Sweden en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. Genom lönekartläggningen kan vi säkerställa att lagkrav uppfylls, att diskrimineringslagstiftningens riktlinjer efterlevs samt att vi tillämpar en jämställd och saklig lönesättning.
2023-03-08

Svensk innovationskraft förebygger trycksår i sjukvården och hemmet

Förekomsten av trycksår inom vården är ett av Socialstyrelsens mått på vårdkvalitet. Att förebygga och behandla trycksår handlar om att minska lidande för patienten och att minska kostnader för undvikbara vårdskador. Care of Sweden är ett företag vars vision är att i nära samverkan med sjukvården eliminera trycksår.
2023-03-06

Care of Sweden uppmärksammar International Stop Pressure Ulcer Day 2022

Care of Sweden uppmärksammar International Stop Pressure Ulcer Day – en dag tillägnad att uppmärksamma och sprida kunskap om trycksårsproblematiken.
2022-11-13

Prenumerera på innehåll från Care of Sweden

Missa inget innehåll från Care of Sweden genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev!
2022-09-23

Innovativ teknik inom trycksårsvård visar god effekt och komfort i klinisk studie

Trycksårsmadrasser med pulserande läge är en svensk innovation från företaget Care of Sweden. Avsikten var att utveckla ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår som skulle vara komfortabel att ligga på, som höll låga ljudnivåer och som skulle upplevas som stabil. Användandet av madrassen har visat goda resultat i både effekt och komfort i en kliniskt utförd studie.
2022-06-07

Svenskutvecklad AI-lösning förebygger trycksår

När allt fler blir allt äldre ökar behovet av vård hemma och på sjukhus i hela världen. Care of Swedens AI-lösning, som används som hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår, kan få stor betydelse för vårdkvalitet och hälsoekonomi.
2022-03-01

Care of Sweden meddelar vd-skifte

Efter 23 händelserika år är det dags för Care of Swedens grundare Magnus Högberg att lämna över vd-posten.
2021-12-28

Andelen trycksår har ökat under 2021

Resultatet från 2021 års punktprevalensmätning visar en uppgång i andelen trycksår jämfört med året innan.
2021-12-01

Care of Sweden uppmärksammar Internationella trycksårsdagen 2021

Den 18 november infaller den internationella trycksårsdagen 2021. Som stolt partner till EPUAP uppmärksammar vi dagen med en videoserie i tre delar.
2021-11-10

Nya madrasser till sjukhuset i Gambia – tack vare bidrag från Care of Sweden

Genom ett samarbete mellan den ideella organisationen Gamcup och Care of Sweden kunde nya madrasser levereras till det psykiatriska sjukhuset Tanka Tanka i Västafrika.
2021-09-24

Care of Sweden berättar om sitt hållbarhetsarbete

Rekonditionering av madrasser som förlänger livslängden hos medicinska hjälpmedel. Digitala utbildningar som ersättning för långa resor och besök på plats. Ansvarsfull återvinning och återanvändning som minskar avfall. Det är några exempel på Care of Swedens hållbarhetsarbete som sträcker sig över hela värdekedjan.
2021-07-08

Ökade krav på den medicintekniska industrin – vi är redo!

Det nya regelverket för medicintekniska produkter (MDR) tillämpas 26 maj. Lagen ställer ett ökat krav på transparens och klinisk evidens och tidigare direktiv blir nu ett europeiskt lagkrav.
2021-05-26

Care of Sweden uppmärksammar Internationella sjuksköterskedagen

Den 12 maj uppmärksammar vi den internationella sjuksköterskedagen och vi vill passa på att hylla alla fantastiska sjuksköterskor som gör stora insatser, vare dag.
2021-05-12

Vårdtagare i bukläge – en ökad risk för trycksår

Att låta COVID-19 patienter med svåra andningsproblem ligga på mage förbättrar överlevnadschansen jämfört med ryggläge, men till följd av detta har en ökning utav tryckskador rapporterats.
2021-03-23

PRESSMEDDELANDE: Ny innovativ teknik inom trycksårsvård

Trycksårsmadrasser med pulserande läge är en svensk innovation från företaget Care of Sweden. Nu visar en ny studie att användandet av madrassen har gett goda resultat i arbetet med att förbygga och behandla trycksår.
2021-03-19

Infektionskontroll - viktigare än någonsin

Med anledning av nuvarande situation med en pågående pandemi, är ett fokus på korsinfektionsförebyggande arbete och infektionskontroll viktigare än någonsin. Naturligtvis är det även viktigt att hålla madrasser rena och att de desinficeras när de byter användare.
2021-02-19

Lyckat projekt på Aleris

När vårdboendena Årstagården och Hasselparken i Uppsala drevs av Aleris Omsorg genomfördes ett projekt tillsammans med Care of Sweden för att visa vilka effekter förebyggande arbete kan ha på uppkomsten av trycksår.
2021-01-14

Dokumentera vårdinsatserna – grunden för evidens

Trycksår orsakar stort lidande för den vårdtagare som drabbas och något som varje vårdenhet strävar efter att minimera. För att lyckas krävs inte bara att man upptäcker och förebygger trycksår, utan också att man dokumenterar vad man gör.
2020-12-18