16 april 2019

Fokus minskade trycksåren i NU-sjukvården

I NU-sjukvården ingår sjukhusen i Trollhättan (NÄL), Uddevalla och Brinkåsen i Vänersborg. Våren 2017 hade inte mindre än 22 % av inneliggan de patienter trycksår. Ett år senare hade siffran sjunkit till 13 %. – Alla kan vara delaktiga och det är enkla saker som ger effekt, säger chefssjuksköterska Christina Utterberg-Olsson. 

När Christina anställdes våren 2017 fick hon ett tydligt uppdrag: Minska trycksårsfrekvensen!
  – Så när jag började var en trycksårsvecka med fokus på trycksår redan inplanerad.
  Varje dag den veckan skedde någon form av aktivitet inom ämnet. En eftermiddag höll forskaren Ulrika Källman en föreläsning, en dag var bland andra Care of Swedens Christian Svensson på plats för att visa och prata om madrasser och kuddar, en dag ägnades åt förband och ytterligare en dag åt nutrition. 
  – Vi satte fokus på trycksår!

Idéer från Stoppa Trycksår

Det fanns naturligtvis redan sårombud på de båda sjukhusen. Problemet var bara att de sällan träffades och deras uppdrag var otydligt. 
  – Jag har börjat bjuda in dem till möten en gång i månaden. En timme med undervisning och information och en timme med inbjudna leverantörer eller någon annan gäst som pratar om olika saker som rör trycksår.
  I höstas bjöds Christina också in till Care of Swedens evenmang Stoppa Trycksår.
  – Det var jättebra, jag fick med mig mycket därifrån som jag börjat, eller planerar att använda i vår förbättringsarbete.
  Som exempel nämner Christina centralt inköp av förebyggande material, förebyggande förband under operationer, speciell tvättlappar för inkontinensvård och näringsdrycker för sårläkning samt en timmes långa speedutbildningar.
  – Vi har exempelvis centralt inköp av madrasser och just nu pågår en inventering av positioneringskuddar. Tillgången på kuddar för avlastning och positionering visade sig vara väldigt olika ute på avdelningarna. De blir också centralt inköpta.
  Arbetet har gett effekt. Under höstens mätning vände siffrorna nedåt, 18 % av inneliggande patienter hade trycksår då.
  – Det är fortfarande en hög siffra, men började gå åt rätt håll och senaste mätningen visade ju på 13 % trycksår hos inneliggande patienter på somatiska avdelningar.

Köpte 200 madrasser i höstas

Redan för fyra-fem år sedan gjorde NU-sjukvården en stor satsning på madrasser och köpte in Care of Swedens Optimal 5zon. I höstas gjordes ännu en då man köpte in över 200 madrasser. Nu har sjukhusledningen även bestämt att Optimal 5zon (rekommenderas till patienter med trycksår upp till kategori 2) ska vara standard i alla sängar.
  – Alla ska ligga på en bra madrass.
  Fortfarande kan det dyka upp en och annan madrass som inte håller måttet. Men Christina uppmanar personalen att höra av sig så att de kan bytas mot nya. 

Siffrorna går nedåt

Christina inväntar med spänning nästa mätning. I Västra Götalandsregionen finns målet att trycksår kategori 2-4 ska vara färre än 5 %. NU-sjukvården ligger på 8,8 %, så att komma ner till 5 % är Christinas första mål. Men hon konstaterar att den siffran inte säger så mycket om var trycksåret uppstått, under vårdtid eller om de fanns vid inskrivning.
  – Jag har en nollvision, att inga trycksår ska uppstå här på sjukhuset och jag hoppas att vi jobbar åt rätt håll och att det kommer synas vid nästa mätning. 
  Det finns fortfarande arbete kvar att göra. Än så länge är tvättlappen inte upphandlad så Christina har puffat på hygiensköterskan som deltar i upphandlingsarbetet så att hon får med den. Det finns också planer på att erbjuda näringsdryck i högre utsträckning än i dag.
  – Trycksårsprevention är ett teamarbete och Care of Sweden kommer att hjälpa oss med specifik trycksårsutbildning för fysioterapeuter och arbetsterapeuter nu under hösten, säger Christina och fortsätter: – Jag tror att just det att vi lyft fram trycksåren i ljuset och pratar om dem och att sårombuden träffas regelbundet har betytt mycket. Pratar man med personalen har de flesta ganska god kunskap om trycksår och trycksårsprevention. 

Läs mer: