Curera® mjuksits

För ökad komfort

Toalettsits mjuk är avsedd att användas på toalettstol eller som fristående toalettstolsförhöjare för ökad sittkomfort. Toalettmjuksitsen är vattentät och kan rengöras med de flesta på marknaden förekommande rengöringsmedel.

Toalettsits mjuk placeras ovanpå sittringen/toalettstolsförhöjaren, fast eller fristående med toalettstolslocket uppfällt. OBS! Toalettstolslocket kan inte fällas ned då mjuksitsen är placerad på toalettstolen.

Packa upp mjuksitsen. Placera mjuksitsen ovanpå sittringen med stänkskyddskanterna nedåt och med
den raka bakkanten bakåt.

Rengör mjuksitsen med jämna mellanrum, använd desinfektions- och/eller rengöringsmedel som DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Spola av mjuksitsen
och torka innan användning.

Dokument och manualer för Curera® mjuksits