Curera® Ryggstödskudde

Kudde med vinge för sidoläge/sidoposition

Rörelse är en skyddsmekanism mot trycksår och övriga sänglägeskomplikationer. Individer med nedsatt känsel, nedsatt rörlighet och/eller medvetandesänkning kan sakna förmågan att agera på de varningssignaler kroppen sänder ut, såsom smärta eller obehag.

I dessa situationer kan individen behöva stöd och avlastning i liggande och sittande läge. Vår produktserie med positioneringskuddar används som hjälpmedel för att tryckavlasta och ge stöd i samband med positionering och lägesändring, både för individ och vårdgivare. Små lägesändringar som genomförs ofta räcker för att hålla igång blodcirkulationen(1), vilket minskar risken för trycksår.

Exempel på positionering

Curera® Ryggstödskudde är en kudde med vinge som ger avlastning och stöd till ryggen i sidoläge. Vingen placeras under individen så att kudden hålls på plats.

Positioneringskuddar kan användas för att tryckavlasta och positionera individen baserat på dennes diagnos, behov och allmäntillstånd. Tänk på att avlastningen ska vara så jämn som möjligt och att en lägesändring alltid ger ett ökat tryck på någon annan kroppsdel(5).

Du kan lära dig mer om positionering och få specifika tips i vår positioneringsguide.

Exempel på positionering med Curera® Ryggstödskudde

Teknisk specifikation

Allmänt

Fyllning
50 % HR skum, 50 % polyesterfiber
Storlekar
50×85 cm
CE-märkning
Registrerad och CE-märkt i enlighet med MDR (EU) 2017/745
Livslängd
2 år

Instruktioner för rengöring

Innerkudde: Maskintvätt max 95 °C.
Kan torktumlas/torkskåp, undvik övertorkning.
För snabbare torkning, kör centrifugering tre till fyra gånger.

Filmer

Dokument

Bruksanvisning och produktblad

Referenser

(1) Lindholm, C. (2018). Sår (4 uppl). Studentlitteratur.
(2) CDC (2003), Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities, updated 2019.
(3) SS 876 00 20:2017, Healthcare textiles – Mattresses – Specifications and requirements.
(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
(5) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The international Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019