CuroCell® IQ

Minskad arbetsbelastning och ökad patientsäkerhet

Hälso-och sjukvården står inför stora utmaningar till följd av en åldrande befolkning och minskade vårdresurser. CuroCell® IQ har utvecklats för att möjliggöra för vårdpersonal att fokusera på patientcentrerad vård. Genom att använda artificiell intelligens (AI) och sensorer med hög precision, monitorerar systemet kontinuerligt utifrån individens vikt, längd och position och anpassar inställningarna därefter.

CuroCell® IQ med The Pulsating Mode™ är utvecklat för att förbättra komfort och stabilitet genom att reducera rörelser och fluktuationer i madrassen. Dessutom möjliggör den tysta driften av kontrollenheten goda förutsättningar för ostörd sömn och återhämtning.

Även om förebyggande vård alltid är högstra prioritet, har Pulsating Mode™ visat god effektivitet som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår. Pulsating Mode™ har visat sig fungera som ett hjälpmedel för att behandla trycksår under 30 dagar(1), jämfört med den förväntade läkningstiden på upp till 155 dagar(2).

Bakgrund

Hälso-och sjukvården står inför stora utmaningar till följd av en åldrande befolkning och minskade vårdresurser, vilket ställer krav på både effektivitet och empati.

Världshälsoorganisationen (WHO) förutspår en brist på vårdpersonal på upp till 10 miljoner globalt fram till år 2030, vilket innebär betydande utmaningar för att leverera kvalitativ vård.

De globala trenderna är avgörande eftersom de kräver att våra lösningar har en mångsidig funktionalitet samtidigt som de ska möjliggöra för vårdpersonal att ägna mer tid åt patientcentrerad vård.

För att erbjuda bästa möjliga vård för patienter med hög risk för att utveckla trycksår, måste vi utöver att behandla deras medicinska tillstånd, även ta hänsyn till faktorer som påverkar deras välbefinnande och livskvalitet, såsom minskad smärta och förbättrad komfort.

Det är här CuroCell® IQ och vårt egenutvecklade Pulsating Mode™ kommer in som en innovativ lösning, utvecklad i syfte att bemöta dessa faktorer, som ett hjälpmedel i arbetet med att förebygga och behandla trycksår.

Med fokus på personcentrerad vård

CuroCell® IQ har utvecklats för att möjliggöra för vårdpersonal att fokusera på patientcentrerad vård. Genom att använda artificiell intelligens (AI) och sensorer med hög precision, monitorerar systemet kontinuerligt utifrån individens vikt, längd och position och anpassar inställningarna därefter.

Om individen ändrar position reagerar systemet och justerar kontakttrycket mellan individen och madrassen. Detta bidrar till förbättrad komfort, minskad risk för cellskada och minskat behov av manuell hantering.

Förebygga och behandla trycksår

Även om förebyggande vård alltid är högstra prioritet, har Pulsating Mode™ visat god effektivitet som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår. Pulsating Mode™ har visat sig fungera som ett hjälpmedel för att behandla trycksår under 30 dagar(1), jämfört med den förväntade läkningstiden på upp till 155 dagar(2).

Kostnaden för behandling av trycksår minskar avsevärt när dessa sår kan läka inom en kortade tid, genom att frigöra resurser som kan användas mer effektivt inom hälso-och sjukvårdssystemet(8).

Ostörd sömn och minskad smärta

Sömn och en lugn omgivning utgör centrala komponenter för återhämtning och välbefinnande, och det är under sömnfasen som kroppen återhämtar sig och celler byggs upp(5)(6), vilket bidrar till att främja läkningsprocessen.

Pulsating Mode™ är utvecklat för att förbättra komfort och stabilitet genom att reducera rörelser och fluktuationer i madrassen. Dessutom möjliggör den tysta driften av kontrollenheten goda förutsättningar för ostörd sömn och återhämtning. I en klinisk studie rapporterade individerna smärtlindring när de låg på en madrass med Pulsating Mode™. Samma studie rapporterade också att deltagarna ansåg att kontrollenheten var tystgående(1).

Mattress details

Minskad arbetsbelastning och ökad patientsäkerhet

Kontrollenhet och madrass är CE-märkta separat, vilket innebär att om kontrollenheten behöver bytas ut kan den individuella enheten ersättas utan att hela systemet behöver bytas ut.

Enheterna är registrerade separat i syfte att skapa en trygg upplevelse för individen, och bidra till att patientsäkerheten bibehålls genom att undvika onödiga förflyttningar. Dessutom utsätts vårdpersonalen inte för en ökad arbetsbelastning eller ökad risk för skador som kan uppstå vid förflyttningar.

Genom att luften recirkulerar inom madrassens celler behöver systemet inte vara i kontinuerlig drift. Detta minkar slitage och energiförbrukning, vilket möjliggör en servicefri period under de första fem åren. Detta leder till minskade tids-och kostnadsinvesteringar för service, logistik och hantering.

Teknisk specifikation

Allmänt

Trycksårskategori
Upp till och med kategori IV(7)
Livslängd
5 år
Tillval
Transportväska

Kontrollenhet

Ljudnivå kontrollenhet
Max 17dBA(3), 25dBA(4)
Voltage
External 12 DC power supply
Input voltage
AC100-240V/50-60Hz

CE-märkning

Kontrollenhet och madrasser är registrerade och CE-märkta separat i enlighet med MDR (EU) 2017/745.

Instruktion för rengöring

Rengöring av överdrag:
Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.
Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
Jämförelse madrasser
Rekommenderad brukarvikt
Höjd
Storlekar
Bäddmadrass
Ersättningsmadrass
Säkerhetsmadrass i luft
Säkerhetsmadrass i skum
Transporthandtag
Integrerad kabelhållare
CuroCell® CX10
Upp till och med 200 kg
10 cm
80/85/90/100/105/120 x 200/210 cm
CuroCell® CX15
Upp till och med 220 kg
15 cm
80/85/90/100/105/120 x 200/210 cm
CuroCell® CX20
Upp till och med 250 kg
20 cm
80/85/90/100/105/120 x 200/210 cm

Filmer

Referenser

(1) Raepsaet, C., Zwaenepoel, E., Manderlier, B., Van Damme, N., Verhaeghe, S., Van Hecke, A., & Beeckman, D. (2021). A Fully Automated Pulsating Support System for Pressure Injury Prevention and Treatment in 10 Belgium Nursing Homes: An Observational Study. Journal of wound, ostomy, and continence nursing : official publication of The Wound, Ostomy and Continence Nurses Society, 48(2), 115–123. https://doi.org/10.1097/WON.0000000000000746
(2) Dealey, C., Posnett, J., & Walker, A. (2012). The cost of pressure ulcers in the United Kingdom. Journal of wound care, 21(6), 261–266. https://doi.org/10.12968/jowc.2012.21.6.261
(3) EN ISO 11201 Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Determination of emission sound pressure levels”, SP 2018.
(4) ISO 3746:2010 ”Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure – Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane”
(5) Hsu et al., “Noise pollution in hospitals: Impacts on patients”, J. Clin. Out. Mgmt. 2012, vol 19, no 7, p301-309
(6) Johansson et al., “The sound environment in an ICU patient room – a content analysis of sound levels and patient experiences”, Intensive and Critical Care Nursing Journal, Oct 2012, 28(5), p.269-279
(7) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.
(8) Wound Management and prevention, Volume 60 – Issue 1 – January 2014 ISSN 1943-2720. Providing Quality Skin and Wound Care for the Bariatric Patient: An Overview of Clinical Challenges.