Molly Hälavlastare

Avlastning för hälar

Rörelse är en skyddsmekanism mot trycksår och övriga sänglägeskomplikationer. Individer med nedsatt känsel, nedsatt rörlighet och/eller medvetandesänkning kan sakna förmågan att agera på de varningssignaler kroppen sänder ut, såsom smärta eller obehag.

I dessa situationer kan individen behöva stöd och avlastning i liggande och sittande läge. Vår produktserie med positioneringskuddar används som hjälpmedel för att tryckavlasta och ge stöd i samband med positionering och
lägesändring, både för individ och vårdgivare. Små lägesändringar som genomförs ofta räcker för att hålla igång blodcirkulationen(1), vilket minskar risken för trycksår.

Exempel på positionering

Positioneringskuddar kan användas för att tryckavlasta och positionera individen baserat på dennes diagnos, behov och allmäntillstånd. Tänk på att avlastningen ska vara så jämn som möjligt och att en lägesändring alltid ger ett ökat tryck på någon annan kroppsdel(5).

Du kan lära dig mer om positionering och få specifika tips i vår positioneringsguide.

Vid ryggläge

Molly Hälavlastare kan användas för att avlasta hälarna. Använd alltid en strumpa eller tubgas mellan huden och Molly Hälavlastare. Säkerställ att öppningen för kardborrebanden är vänd uppåt.

Vid sidoläge

Rotera Molly Hälavlastare så att öppningen för kardborrehanden är vänd ner mot madrassen. Hälavlastaren ska sitta löst nog för att kunna roteras runt benet.

Överdrag för komfort och hygien

Molly Hälavlastare levereras med ett vätsketätt hygienöverdrag för enkel rengöring.

Det vätsketäta hygienöverdraget är tillverkat i ett tyg med fyrvägsstretch(2)(3) för att minska risken för skjuvkrafter, samt är ånggenomsläppligt(4) för att reducera risken för hudmaceration. Hygienöverdraget har även en vätsketät dragkedja.

Teknisk specifikation

Allmänt

Fyllning
100% viscoelastiskt skum
Storlekar
Small, Medium, Large
CE-märkning
Registrerad och CE-märkt i enlighet med MDR (EU) 2017/745
Livslängd
2 år

Tillgängliga överdrag

Hygienöverdrag (polyuretanbelagd polyester)

Instruktioner för rengöring

Hygienöverdraget avtorkas med rengöringsoch/ eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C.

Filmer

Dokument

Bruksanvisning och produktblad

References

(1) Lindholm, C. (2018). Sår (4 uppl). Studentlitteratur.
(2) CDC (2003), Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities, updated 2019.
(3) SS 876 00 20:2017, Healthcare textiles – Mattresses – Specifications and requirements.
(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1