Optimal 5zon® Plus

Optimal 5zon® Plus är utvecklad för att upprätthålla livskvalitet för individer som tillbringar mycket tid i vårdbädden och samtidigt bidra till att minska risken för trycksår. Genom vår patenterade(3) stödfunktion DuoCore® och en tvådelad, strumpad skumkärna, bidrar madrassen till att minska påverkan av skjuvkrafter samt bibehålla en bekväm och stabil sittposition.

Optimal 5zon® Plus består av skum med hög densitet för att klara långvarig och återkommande användning under hela dess livslängd. Den höga densiteten ökar även madrassens förmåga att bära upp individen utan risk för att bottna. De två strumpade skumlagren bidrar till att minska obehag och uppkomst av trycksår på grund av skjuv.

 

 

Kontakta oss för mer information

Bakgrund

I vår strävan att eliminera trycksår tar vi ett helhetsgrepp kring patientsäkerhet och välbefinnande, med fokus på att skapa ett hållbart samhälle och säker vård för varje individ.

För att skapa en mer omfattande och holistisk ansats till trycksårsförebyggande arbete, anser vi att det är av yttersta vikt att integrera ”ADL – Aktiviteter i dagliga livet” som en central komponent när vi utvecklar våra lösningar.

Detta är anledningen till att vi har utvecklat Optimal 5zon® Plus, en innovativ lösning som, med vår patenterade stödfunktion DuoCore(3) och en tvådelad, strumpad skumkärna är designad för att bidra till en god livskvalitet för varje individ.

Feet

Primära egenskaper

Skummets kvalitet bidrar till förbättrad patientsäkerhet

Trycksår orsakar stort lidande och kan förebyggas. För att en madrass ska ha förebyggande effekt krävs balans mellan att individen sjunker ned och trycket fördelas jämnt över ytan, samtidigt som skummet ger tillräckligt stöd för att undvika att bottna igenom. Kvaliteten på skummet är avgörande för att säkerställa patientsäkerheten.

Densiteten påverkar madrassens bärighet – ju högre densitet, desto mer stöd ger skummet. Fasthet handlar om hur stabil madrassen upplevs och påverkar känslan av att ligga på madrassen. En balans mellan densitet och fasthet är nödvändig för komfort och trycksårsförebyggande egenskaper.

Optimal 5zon® Plus består av skum med hög densitet för att ge tillräckligt stöd och fördela trycket längs med kroppen.

 

Längre hållbarhet och lägre kostnader över tid

Inom vården är det av yttersta vikt att madrasser kan tåla långvarig användning och upprepad belastning. Densiteten påverkar både madrassens bärkraft och dess motståndskraft mot utmattning och påfrestningar.

Optimal 5zon® Plus består av skum med hög densitet för att klara långvarig och återkommande användning under hela dess livslängd.

Högre densitet ger ökad motståndskraft och förlänger skummets livslängd. Det resulterar i en hållbar madrass som behöver bytas ut mer sällan, vilket resulterar i lägre kostnader över tid.

Upprätthålla livskvalitet och minska risk för skjuvkrafter

Optimal 5zon® Plus är utvecklad för att upprätthålla livskvalitet för individer som tillbringar mycket tid i vårdbädden och samtidigt bidra till att minska risken för trycksår. Genom vår patenterade(3) stödfunktion DuoCore® och en tvådelad, strumpad skumkärna, bidrar madrassen till att minska påverkan av skjuvkrafter samt bibehålla en bekväm och stabil sittposition.

Vid förflyttning mellan positioner uppstår skjuvkrafter som inte bara utgör en risk för trycksår utan också kan vara smärtsamma och obekväma över tid. Med en tvådelad och strumpad skumkärna förskjuts skumlagren i förhållande till varandra och skjuvkraften uppstår mellan skumlagren istället för mellan hud och underlag.

Vid förflyttning till sittande position tenderar individen att glida framåt mot fotänden, vilket kan vara obehagligt och påverka kroppshållningen negativt. Med DuoCore® ger madrassen stöd under hamstrings och bäcken, vilket hjälper till att upprätthålla en korrekt sittposition.

Lär dig mer om skjuv och tryck

Skumkvaliteten påverkar patientsäkerheten

Skum av hög kvalitet är av yttersta vikt för att säkerställa patientsäkerhet och lång livslängd hos madrassen. Optimal 5zon® består av skum med hög densitet (kg/m3), vilket ökar dess förmåga att bära upp individen utan risk för att bottna, samtidigt som det ger hög motståndskraft mot utmattning och förutsättningar för en lång livslängd.

Kubskuren bäddmadrass för jämn tryckfördelning

Den kubskurna bäddmadrassen är konstruerad i zoner av varierande storlek, anpassade för hur mycket tryck som krävs för kroppens olika delar att sjunka ned i madrassen. För lättare kroppsdelar, såsom hälarna, har madrassen kuber av mindre storlek för att främja en god och jämn tryckfördelning över hela kroppen.

DuoCore® främjar en upprätt sittande positon

Vår patenterade stödfunktion DuoCore® ger stöd under hamstrings och bäcken i syfte att främja en upprätt position och ADL ”aktiviteter i dagliga livet”. DuoCore® bidrar till förbättrad komfort och underlättar grundläggande aktiviteter såsom intag av måltider och andningsarbete.

Tvådelad och strumpad skumkärna för minskad påverkan från skjuvkrafter

De två strumpade skumlagren bidrar till att minska obehag och uppkomst av trycksår på grund av skjuv. Genom att skumlagren förskjuts i förhållande till varandra vid lägesändring, förflyttas upptaget av skjuvkrafter från individens hud till madrassen.

Teknisk specifikation

Allmänt

Trycksårskategori
Upp till och med kategori II(1)
Rekommenderad brukarvikt
Upp till 300 kg
Höjd
15 cm
Storlekar
85/90/105/120×200/210 cm
Brand
EN 597-1, -2
Livslängd
5 år

Material skumkärna

Basmadrass: Kallskum, 50 kg/m3 + 120 N
Bäddmadrass: Kallskum, 65 kg/m3 + 90 N

Egenskaper

DuoCore®, tvådelad och strumpad skumkärna, kubskuren bäddmadrass, hygienöverdrag.

Instruktioner för rengöring

Rengöring av överdrag:
Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.
Maskintvätt max 95 °C, torktumling.

CE-märkning

Registrerad och CE-märkt i enlighet med MDR (EU) 2017/745
Referenser

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIWA: 2019

(3) Patentnummer 008522741.