CuroCell® M4 - CX10, CX15, CX20

Manuellt växeltryckssystem. Madrasserna är kompatibla med flera kontrollenheter.

CuroCell® M4 används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4, samt oklassificerade trycksår⁽¹⁾. Systemet är utvecklat för att minska påverkan av skjuvkrafter och ge ett förbättrat mikroklimat.

CuroCell® M4 har en kontrollenhet med ett användarvänligt gränssnitt för att manuellt ställa in madrassens inre tryck anpassat för vårdtagaren. Detta görs med kontrollenhetens viktinställning.

Madrassystemet bibehåller madrassens förinställda inre tryck oavsett rörelser och lägesändringar. Detta innebär att vid exempelvis lägesändring behöver manuell åtgärd göras för att påverka madrassens inre tryck. För att ändra det inre trycket används viktinställningarna på kontrollenheten.

Kontrollenheten är utrustad med det pulserande läget. I det pulserande läget kombineras fördelarna med konstant lågt tryck (minskat maximalt tryck) med det pulserande lägets tryckavlastande effekt. Pulserande läge innebär att trycket alternerar och celler töms, men inte helt. Detta ger lägre maximalt tryck mot huden och en mindre rörelse i madrassen, vilket bidrar till ökad komfort och stabilitet. Det pulserande lägets kliniska effekt har undersökts i vetenskapliga studier där både vävnadsgenomblödning, samt förebyggande och behandlande effekt mätts⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽³⁾⁽⁴⁾. Alla överdrag är ångpermeabla⁽⁵⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Överdragen är tillverkade av moderna och återvinningsbara material.

REFERENSER
⁽¹⁾ European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International
Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
⁽²⁾: ”EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and
equipment - Determination of emission sound pressure levels”, SP 2018.
⁽³⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
⁽⁴⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-ochsar/
trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).
⁽⁵⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
⁽⁶⁾ ISO 3746:2010 ”Acoustics - Determination of sound power levels and
sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method
using an enveloping measurement surface over a reflecting plane”
⁽⁷⁾ Zwaenepoel, E., et al., Int Wound J, 2020 17(1).
⁽⁸⁾ Worsley P, Dr Bostan L., Bader D. Investigation of the biomechanical
and physiological responses to prolonged lying postures during three mattress
modes. Report from University of Southampton, 2018.

Filmer

Dokument och manualer för CuroCell® M4 - CX10, CX15, CX20