Optimal Solett BM

Extra mjuk och följsam bäddmadrass

Optimal Solett BM används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 1⁽¹⁾. Madrassen är speciellt framtagen för en lägre brukarvikt. Optimal Solett BM är en bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass.

Optimal Solett BM är en extra mjuk och följsam bäddmadrass som är enkel att rengöra och hantera. Skumkärnan är tillverkad i kallskum med hög densitet vilket ger en lång livslängd och en god komfort.

Madrassen levereras med hygienöverdrag Olivia. Det mjuka och elastiska materialet är ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽³⁾⁽⁴⁾. Överdraget är utrustat med droppskyddad dragkedja på tre sidor.

Optimal Solett BM tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽³⁾⁽⁴⁾.

REFERENSER
⁽¹⁾ European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The
International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
⁽²⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1
⁽³⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
⁽⁴⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hudoch-
sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).

Dokument och manualer för Optimal Solett BM