Optimal Solett

Förebyggande ersättningsmadrass anpassad för en lägre brukarvikt

Optimal Solett används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 1⁽¹⁾. Det är en ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass. Optimal Solett är speciellt framtagen för en lägre brukarvikt.

Optimal Solett levereras med hygienöverdrag Evac. Det mjuka och elastiska materialet är ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽³⁾(4). Överdraget är utrustat med droppskyddad och delbar dragkedja samt funktionshandtag för evakuering.

Optimal Solett tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽³⁾⁽⁴⁾.

REFERENSER
⁽¹⁾ European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The
International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
⁽²⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1
⁽³⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
⁽⁴⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hudoch-
sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).

Dokument och manualer för Optimal Solett