Optimal Mono

Ersättningsmadrass för alla typer av vårdmiljöer

Optimal Mono används i alla typer av vårdmiljöer som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾.

Optimal Mono är tryckreducerande och indelad i zoner, vilket förbättrar komfort och support för vårdtagaren. Madrassen har även förstärkta sidor vilka ger support vid i- och urstigning.

Optimal Mono levereras med flera olika alternativ på hygienöverdrag. Det mjuka och elastiska materialet är ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Slitstarka skydd som är enkla att
rengöra och med en god hygienisk standard⁽³⁾⁽⁴⁾.

Optimal Mono tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽³⁾⁽⁴⁾.

REFERENSER
⁽¹⁾ European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The
International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
⁽²⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
⁽³⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
⁽⁴⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hudoch-
sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).

Dokument och manualer för Optimal Mono