CuroCell® IQ

Välkommen till vår Frågor och svar-sida för CuroCell® IQ.

Här besvarar vi dina frågor och ger mer information om madrassernas fördelar för vårdgivare och vårdtagare.

Läs mer om CuroCell® IQ

Vanliga frågor

Hur lång är strömladden för CuroCell® IQ?

4,5 meter.

Hur länge låter notifieringarna på CuroCell® IQ?

Kontrollenheten visar notifieringskoden och notifieringen (ljud och/eller ljus) fortsätter till dess att felet är åtgärdat. Det går att använda knappen ”tysta informationssignal” – då kommer varningen tystas i 5 minuter för att sedan återkomma tills felet är åtgärdat.

Hur länge notifierar CuroCell® IQ vid strömbortfall?

Kontrollenheten har kapacitet att notifiera med ljud i cirka 2 minuter vid strömbortfall.

Hur ofta sker luftväxlingarna i ett CuroCell® IQ system med CX-madrasser?

CuroCell® IQ är förkonfigurerat med en cykeltid på 10 minuter, en inställning som grundar sig på vetenskaplig forskning och beprövad praxis.

Hur fungerar uppstart av systemen och när kan man placera individen på madrassen?

Innan patienten placeras på madrassen ska madrassen vara luftfylld, vilket tar olika lång tid beroende på madrass och storlek. Om patienten placeras på madrassen innan den är luftfylld kan cellerna i madrassen hindras från att fyllas med luft (då motståndet blir för stort), alternativt att det tar längre tid att fylla madrassen.

Starta systemet. Madrassen börjar fyllas. Detta tar cirka 20-40 minuter beroende på storlek. Under tiden madrassen fylls lyser dioden för ”tysta informationssignal” och ”informationssignal” med ett orange sken. När dessa dioder slocknat kan patienten placeras på madrassen.

Om uppstart skett med patient liggandes på madrassen räcker det med en omstart, dvs. att system startas om utan patient liggandes på.

Hur fungerar den autonoma funktionen i CuroCell® IQ?

Genom en AI-styrd algoritm anpassar kontrollenheten trycket i luftcellerna individuellt baserat på patientens längd, vikt och position, vilket eliminerar behovet av manuella justeringar. Om patienten ändrar position i sängen, registrerar systemet detta och anpassar helt autonomt inställningarna efter den nya positionen. Till skillnad från traditionella automatiska system, där ett förbestämt lufttryck tillämpas, skapar CuroCell® IQ individuella inställningar som ger fullständig individuell tryckavlastning för varje enskild individ.

Vad gäller vid användning av CuroCell® IQ för patient med spasmer?

Madrassvalet ska alltid grundas på en omfattande och noggrant genomförd riskbedömning som tar hänsyn till patientens individuella behov och hälsotillstånd. I våra autonoma system erbjuds en hög grad av individanpassning vilket gör att känsligheten i de inbyggda sensorerna som detekterar rörelser är hög. Därför rekommenderar vi vid exempelvis spasmer, att en manuell variant istället används. Här måste förskrivare naturligtvis bedöma hur lämplig ett manuellt system är utifrån individens behov.