Övergripande frågor och svar

Här besvarar vi generella frågor som rör våra produkter.

Hittar du inte det du söker? Då är du varmt välkommen att kontakta oss:

Kontakta oss

Övergripande produktfrågor

Vi besvarar dina funderingar kring all övergripande information som rör våra produkter samt tjänster kring dessa. På så sätt kan både vi och du känna trygghet kring att våra produkter optimerar sin nytta för både patient och vårdgivare.

Vårt produktsortiment

Kan Care of Swedens produkter användas även efter att den tekniska livslängden passerat?

När produkten nått sin tekniska livslängd är vår rekommendation att den genomgår service/ersätts. Service och underhåll ska alltid utföras av Care of Sweden eller en av våra auktoriserade tekniker. Använd endast reservdelar som är godkända av Care of Sweden.

När bör man använda ett madrassystem med växlande tryck och ett med konstant lågt tryck?

Madrassystem med konstant lågt tryck har sin primära funktion i tryckfördelning och att eliminera höga topptryck, vilket minskar risken för celldeformation. Dessa system används till största del av patienter med en viss nivå av egen mobilitet och med förhöjd risk för trycksår och/eller befintliga trycksår. Madrassystem med konstant lågt tryck gör det oftast enkelt att stiga i och ur sängen och komforten upplevs ofta som hög. Den förebyggande och behandalande effekten i dessa system är ofta hög. Exempelvis konstateras detta i studien: Länk till studien för SAM PRO (Ghent).

Madrassystem med växlande tryck (så kallade dynamiska madrasser) har sin primära funktion i vävnadsperfusion, att stimulera vävnaden och därigenom undvika ischemi (syrebrist i vävnaden). Eftersom det idag inte finns någon forskning som kan bedöma om en patient är i risk för att utveckla trycksår till följd av ischemi eller celldeformation finns idag behov av att addressera båda dessa faktorer för att säkerställa patientsäkerhet. Därför är Care of Swedens växlande madrassystem utrustade med antigen Pulsating Mode eller Gentle Alternating Low pressure vars syfte är att säkerställa vävnadsperfusion och samtidigt eliminera topptryck genom goda tryckfödelande egenskaper. Detta ger höga värden sett till både hälsoekonomi, klinisk funktion och livscykelkostnad. Systemens kliniska effektivitet har beprövats i kliniska studier, länk till studien för Pulsation. Dynamiska madrassystem används till största del av patienter med nedsatt mobilitet och med förhöjd risk för trycksår och/eller befintliga trycksår.

HUR SKALL JAG TÄNKA RUNT BÄDDNING?

Bädda aldrig med fler lager än det finns behov av. Fler lager mellan huden och madrassen kan försämra madrassens tryckavlastande egenskaper. Anpassa därför alltid bäddningen utifrån vårdtagarens status och allmäntillstånd. För mer information läs vårat blogginlägg.
Läs mer

NÄR SKALL JAG INVENTERA MINA MADRASSER?

Vi rekommenderar att genomföra madrassinventering regelbundet ur en hälsoekonomisk samt hygienisk aspekt. Mer information om hur du genomför en madrassinventering hittar du här.

Kan en person med plastallergi använda våra madrasser?

Nej, det är inget vi rekommenderar. Det finns många olika plastmaterial och både skum/hygienöverdrag innehåller plast.

Innehåller våra madrasser latex?

Nej, våra madrasser innehåller inte latex.

Hur ska Care of Swedens förlängningsdelar användas?

Optimal Förlängningsdel används för att förlänga madrassen så att den passar i sängen. Om madrassens överdrag har handtag eller remmar på kortsidan, så kan förlängningsdelen fästas i dessa med kardborrebanden. Om överdraget inte har något att fästa i, så läggs förlängningsdelen så att den hålls på plats mellan madrassen och sänggaveln. Bädda med lakan
för ökad komfort. Förlängningsdelen ska placeras vid huvudändan. Förlängningsdelarna finns i höjden 11 cm (används för madrass 10-12 cm hög), 14cm (används för madrass 13-15cm hög) samt 20 cm (används för madrass 19-21 cm hög)

Hur lång tid tar det att tömma luften från luftmadrassystemen?

Generellt beror tiden dels på storlek på madrass och dels på vilket luftfyllnadstryck det var i madrassen när tömningen påbörjades. Använder man systemets CPR-funktion kan HLR påbörjas omgående.

CuroCell A4 och CuroCell IQ är utrustade med funktionen Pack n Go som erbjuder automatisk tömning. Denna process tar cirka 20 minuter från det att funktionen aktiveras. Pack n Go underlättar för vårdpersonalen genom att man slipper lägga sig på användna madrasser och manuellt pressa ut luften. Detta är särskilt fördelaktigt ur hygienisk synvinkel eftersom risken för spridning av infektioner minskar avsevärt.

Det finns olika typer av automatiska system på markanden idag, vad är skillnaden mellan dessa?

Segmentet av automatiska madrassystem kan delas in i tre olika kategorier:
Grupp 1 – Automatiska madrassystem där viss manuell inställning krävs
I dessa system ställer vårdpersonal/anhörig in madrassens inre tryck baserat på brukarens vikt, vilket görs genom manuell inställning på pumpen. Madrassens inre tryck ställs sedan in automatiskt efter denna inställning. Dessa system har oftast en så kallad sittfunktion som hanteras manuellt. Om sängen justeras till en sittande position måste vårdpersonal eller anhörig justera madrassens inre tryck genom antingen en specifik sittfunktionsknapp eller genom komfortläget på pumpen. Exempel: CuroCell AUTO4.

Grupp 2 – Automatiska madrassystem utan manuella inställningar men med samma interna tryck till alla patienter
Fungerar funktionsmässigt som grupp1 men här finns inga manuella inställningar tillgängliga. Justeras positionen på madrassen kommer det interna trycket att regleras, men alltid till ett förinställt värde. Dessa system erbjuder således ingen individuell anpassning och förutsätter att alla patienter skall kunna använda ett och samma inre tryck.

Care of Sweden har tidigare tillhandahållit ovan typer av produkter vilka nu är utfasade ur sortimentet. Anledningen till detta är att dessa produkter inte ligger inom bolagets policy avseende hållbarhet, teknisk livslängd och totalkostnadskonsekvens. De uppfyller heller inte den patientsäkerhet och kliniska funktion som bolaget vill representera.

Grupp 3 – Autonoma madrassystem
Systemen är utvecklade med en unik AI-styrd algoritm (kod som är framtagen för att agera på olika sätt utifrån behov och anpassa sig efter olika patienter) som anpassar trycket i luftcellerna individuellt baserat på patientens längd, vikt och position. Detta eliminerar behovet av manuella justeringar. Om patienten ändrar position i sängen, registrerar systemet detta och anpassar helt autonomt inställningarna efter den nya positionen.
Exempel: CuroCell A4, CuroCell iQ, CuroCell iA Automatic.

Val av madrass

Vi besvarar dina funderingar kring all övergripande information som rör valet av madrass.

Våra madrasser

VAD ÄR SKILLNADEN PÅ EN ERSÄTTNINGSMADRASS OCH EN BÄDDMADRASS?

En ersättningsmadrass kan placeras direkt på sängbotten. En bäddmadrass kräver, för vårdtagarens säkerhet en underliggande madrass med vår rekommendation om 6 cm höjd.

VARFÖR ÄR STORLEK PÅ MADRASSEN VIKTIG?

För patientens säkerhet och för att minska risken för klämskador ska madrassens storlek anpassas efter sängtillverkarens rekommendationer. Samma rekommendation gäller för både luft-och skummadrass.

NÄR ÄR DET LÄMPLIGT ATT ANVÄNDA EN SKUMMADRASS JÄMFÖRT MED EN LUFTMADRASS?

Madrassvalet bör grundas på en omfattande och noggrant genomförd riskbedömning som tar hänsyn till patientens individuella behov och hälsotillstånd. Skummadrasser används ofta som ett hjälpmedel där patienten har en viss nivå av egen mobilitet och med förhöjd risk för trycksår och/eller befintliga trycksår upp till och med kategori 2. Luftmadrasser med konstant lågt tryck används ofta som ett hjälpmedel där patienten har viss nivå av egen mobilitet och med förhöjd risk för trycksår och/eller befintliga trycksår upp till och med kategori 3-4. Luftmadrasser med växlande tryck används ofta som ett hjälpmedel där patienten har nedsatt mobilitet och rörlighet och med förhöjd risk för trycksår och/eller befintliga trycksår upp till och med kategori 4.

HUR VET JAG VILKEN MADRASS JAG SKA VÄLJA?

Madrassvalet bör grundas på en omfattande och noggrant genomförd riskbedömning som tar hänsyn till patientens individuella behov och hälsotillstånd. Vi tillhandahåller olika utbildningar för att dela den senaste forskningen och erbjuda kunskap om trycksårbedömning, riskfaktorer och förebyggande åtgärder.

HUR SKALL JAG TÄNKA KRING GRINDHÖJDEN?

Det främsta skälet till att använda sänggrindar är att förebygga och minska risken för fall och skada. Syftet kan också vara att stödja, underlätta uppresning eller aktivera patienten. För att säkeställa patientsäkerhet är rekommendationen att avståndet mellan obäddad yta till grindens övre kant är minst 22 cm. Om grindhöjden understiger rekommenderade 22cm och grinden används, ska grindförhöjning anskaffas. På grund av detta är det alltid fördelaktigt att välja madrasser med låg bäddhöjd (exempelvis CuroCell CX15).

Hur bör man överväga valet mellan en bäddmadrass och en ersättningsmadrass?

Valet mellan en bäddmadrass och en ersättningsmadrass grundas på patientens individuella behov och den omgivande miljön. Preferenserna för olika madrasstyper varierar mellan olika vårdmiljöer och marknader. I hemmiljö används oftast en bäddmadrass, som placeras ovanpå patientens befintliga säng. I miljöer där vårdsäng finns tillgänglig är det vanligt att man använder ersättningsmadrass. Det finns dock undantag, till exempel när det beslutas att tillhandahålla vårdsäng i hemmet.

Överdrag

Här besvarar vi frågor kring våra produkters överdrag. För mer information hänvisar vi till våra bruksanvisningar:

Till produktblad

Vad innebär det att överdragen är Oeko-Tex certifierade?

Samtliga av våra överdrag är Oeko-Tex 100 certifierade vilket innebär att de genomgått omfattande tester för att säkerställa att de inte innehåller farliga ämnen, såsom kemikalier och tungmetaller, som kan vara skadliga för människors hälsa. Certifieringen innebär regelbunden kontroll och övervakning för att säkerställa att de höga standarderna upprätthålls.

Är överdragen vätsketäta?

Ja, samtliga av överdragen som erbjuds är vätsketäta med en inbyggd vätskebarriär.

Vilka egenskaper har överdrag Olivia?

Överdrag Olivia tillverkas av polyester med en PU-coating. Överdraget är vätsketätt och samtidigt ångpermeabelt för att transportera bort eventuell fukt och ånga från överdraget.

Vilka egenskaper har överdrag Steel?

Överdrag Steel är tillverkad i polyamid som är elastiskt och slitstarkt. Överdraget har svetsade sömmar, är vätsketätt och samtidigt ångpermeabelt för att transportera bort eventuell fukt och ånga från överdraget.

Vilka egenskaper har överdrag Stone?

Överdrag Stone är tillverkad i polyamid som är elastiskt och slitstarkt. Överdraget har svetsade sömmar, är vätsketätt och samtidigt ångpermeabelt för att transportera bort eventuell fukt och ånga från överdraget.

Är överdragen flamskyddade?

Samtliga överdrag vi erbjuder har ett flamskydd och är testade enligt internationell standard EN ISO 597-1 samt EN ISO 597-2.

Hur ofta bör ett överdrag bytas?

Det finns inga rekommenderade intervall för byte av överdrag, utan byte bör ske vid synliga skador (revor, hål mm.), samt om något skett som påverkar överdragets funktion eller madrassens avsedda användning.

Logistik och transport

Få dina funderingar kring logistik och transport besvarade. Vid andra frågor som rör logistik och transport:

Kontakta oss

Hur länge kan skummadrasser förvaras rullpackade/komprimerade?

Vi rekommenderar att madrassen förvaras rullkomprinerad max 3 månader. Madrassen bör ligga uppackad (plant läge) i ca 2 timmar innan den tas i bruk. Kan ta upp till 1 vecka innan den återtagit full längd/bredd och höjd. Madrassen kan dock användas direkt efter uppackning om detta är nödvändigt.

Service och underhåll

Få dina funderingar våra tjänster service och underhåll.

Läs mer

Hur byts enskilda celler ut i en luftmadrass med utbytbara celler?

Finns behov av att byta ut enskilda celler knäpps cellerna upp där det finns knappar. T-kopplingen (som sitter fast i slangsetet) tas loss från ventilen i cellen som ska ersättas. Därefter är cellen lös. Fäst nu ny cell genom att koppla T-kopplingen från slangsetet till ventilen i den nya cellen och knäpp därefter fast knapparna. Är madrassen utrustad med separat hälsektion som behöver ersättas byts denna ut genom att knäppa loss sektionen från övrig madrass, koppla bort T-koppling och ersätta med ny hälsektion.

Produktspecifika frågor