CuroCell® S.A.M PRO

Välkommen till vår Frågor och svar-sida för CuroCell® S.A.M PRO. Här besvarar vi dina frågor och ger mer information om madrassernas fördelar för vårdgivare och vårdtagare.

Läs mer om CuroCell® S.A.M PRO

Vanliga frågor

Hur fungerar uppstart av systemet och när kan man placera individen på madrassen?

Innan patienten placeras på madrassen ska madrassen vara luftfylld, vilket tar olika lång tid beroende på madrass och storlek. Om patienten placeras på madrassen innan den är luftfylld kan cellerna i madrassen hindras från att fyllas med luft (då motståndet blir för stort), alternativt att det tar längre tid att fylla madrassen.

CuroCell S.A.M. PRO – Starta systemet, den gröna lampan med check-symbolen blinkar under fyllnadsfasen, det tar ca. 15 minuter för madrassen att fyllas med luft. När check-symbolen lyser med ett fast grönt sken är systemet klart att användas. Välj lämpligt tryck med hjälp av komfortvredet och placera därefter patienten på madrassen. Önskas ytterligare komfort används komfortvredet medan patienten ligger på madrassen.

Om uppstart skett med patient liggandes på madrassen räcker det med en omstart, dvs. att system startas om utan patient liggandes på.