Jämställda löner – en viktig fråga för Care of Sweden
2022-04-11

Jämställda löner – en viktig fråga för Care of Sweden

Care of Sweden arbetar aktivt för en jämställd lönesättning. Dels för att vara en attraktiv arbetsgivare, dels för att ta vara på kompetensen hos medarbetarna. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Elaine West (Chief Human Resources Officer) Fotograf: Mathilda Händén

– Efter genomförd lönekartläggning kan vi stolt meddela att vi har jämställda löner på Care of Sweden. Det finns inga osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön, säger Elaine West, Chief HR Officer på Care of Sweden.

Fler kvinnor än män i ledande befattning

Lönekartläggningen är en del i Care of Swedens övergripande arbete med aktiva åtgärder som avser att främja lika rättigheter, möjligheter och att förebygga diskriminering, enligt Diskrimineringslagstiftningen.

– Sett över hela företaget har kvinnorna en medianlön som är 11% högre jämfört med männens medianlön och det beror helt enkelt på fler kvinnor än män i ledande befattning, säger Elaine West, Chief HR Officer på Care of Sweden.

Lönekartläggningen för 2021 genomfördes i samverkan med de lokala klubbarna IF Metall och Unionen. Det innebär att arbetsgivaren och fackklubbarna tillsammans gjort en översyn av struktur och befattning och indelning av lika och likvärdiga befattningar.

– Det är bra att alla löner kartläggs och analyseras och att eventuella åtgärder presenteras i en tydlig handlingsplan. Som representant för fackklubben känns det dessutom bra att ha varit involverade redan från början, säger Mari Hidgård, styrelseordförande i företagets Unionen-klubb under tiden lönekartläggningen genomfördes.