Jämställda löner – en hygienfaktor
2023-03-29

Jämställda löner – en hygienfaktor på Care of Sweden

Varje år gör vi på Care of Sweden en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. Genom lönekartläggningen kan vi säkerställa att lagkrav uppfylls, att diskrimineringslagstiftningens riktlinjer efterlevs samt att vi tillämpar en jämställd och saklig lönesättning. 

 

Elaine West (Chief Human Resources Officer)

 

Positivt resultat

Lönekartläggning genomförs i samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund och eventuella löneskillnader åtgärdas i samband med lönerevisionen. 2022 års övergripande resultat visar på att medianlönen är 12% högre för kvinnor än män. Löneskillnaden mellan kvinnor och män beror på att vi har fler kvinnor i ledande roller.   

Resultatet av kartläggningen och jämställdhetsanalysen innebar en mindre justering för att uppnå den jämställdhet vi strävar efter.
“Detta ser vi som ett fantastiskt resultat och vi kan med stolthet säga att vi har sakliga och jämställda löner på Care of Sweden”, säger Elaine West, Chief HR Officer på Care of Sweden.